Adorační den farnosti Ostrovačice

Ve středu 2.12 bude adorační den farnosti Ostrovačice. Přesný čas, kdy bude otevřen kostel k soukromé adoraci, bude ohlášen v neděli.

Život farnosti: