Starší zprávy

Zrušení bohoslužeb

DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY VŠECHNY MŠE SV. V KOSTELÍCH OŘÍKU I V CELÉ BRNĚNSKÉ DIECÉZI! 

Kněží budou v těchto dnech slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně (viz Pořad bohoslužeb). Po dobu trvání mimořádných opatření pan biskup Vojtěch Cikrle uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (viz Rozhodnutí p. biskupa).

Témata:

Život farnosti:

Novéna k návštěvě Sv. Otce

Modleme se i v těchto dnech za návštěvu Sv. Otce:
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI. Veď nás svou láskou, abychom se dobře připravili na setkání s tím, kdo řídí celou církev. Abychom ho přijali jako Marta a naslouchali mu jako Maria, když je navštívil Kristus.
Dej ať se zpevní naše víra, abychom pozorně naslouchali jeho slovům; ať se s nadějí otevřou naše srdce, neboť nám jistě přináší dobrou zvěst; ať se rozhoří naše láska, aby se u nás cítil dobře.

Témata:

Život farnosti:

Přijď Duchu svatý!

PŘIJĎ DUCHU SVATÝ, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
- Probíhá novéna k Duchu svatému před slavností biřmování v našich farnostech. Modleme se všichni o dar Ducha svatého pro naše birmovance a pro nás pro všechny.

Život farnosti:

Novéna před začátkem přípravy na biřmování

V těchto dnech se v našich farnostech přihlašují mladí lidé na biřmování, které by mělo proběhnout buď koncem r. 2024 nebo začátkem r. 2025. Mnozí ještě váhají. Chceme se za tyto všechny mladé (i spolu s nimi) pomodlit novénu k Duchu sv. Kéž je i všechny mladé lidi Duch sv. vede jejich celým životem, i při samotném rozhodování v těchto dnech. Novéna bude probíhat ve dnech 4. – 12. září 2023. Farníci, kteří budou chtít, se budou v těchto dnech setkávat v kostele v Domašově každý den v 18:45. Jiní se mohou modlit individuálně.

Novéna za mír na Ukrajině

Novéna za mír na Ukrajině a ve světě probíhá každý den (od neděle 27. února 2022) v kostele v Říčanech u Brna v 19 hodin. Na Popeleční středu (2.3.2022) se novénu účastníci setkání pomodlí na faře v Ostrovačicích, ostatní se mohou domluvit na jiném místě či čase modlitby. Nyní se modlíme novénu ke sv. Františkovi z Assisi. Můžete si ji stáhnout zde a případně se ji modlit i soukromě.

Život farnosti:

Synod 2021 zahájení

Zahájení celocírkevního synodu 2021 - 2023 na úrovni diecéze se bude konat v Brně v neděli 17. října 2021 v 16.00 hodin bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla. Bohoslužbu, které předsedá diecézní biskup Vojtěch Cikrle, lze sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov".

Novéna před volbami

V kostele v Říčanech se farníci scházejí, aby se modlili novénu za dobrý výsledek voleb do Poslanecké sněmovny. 30. září je setkání v 17:30, hodina setkání dalších dní bude ještě upřesněna. Můžete se modlit i doma, a použít ať už novénu ke sv. Václavu nebo novénu odevzdanosti nebo kteroukoli novénu k Duchu sv. (např. zde).

Témata:

Život farnosti:

Modlíme se za volby

V neděli 29. srpna začaly čtyřicetidenní modlitby za politiky, připojit se lze kdykoliv. Iniciativa je odpovědí na výzvu českých a moravských biskupů k modlitbám a postu před parlamentními volbami. P. Roman Vlk nám dává k dispozici tuto modlitbu: 

Témata:

Život farnosti:

Ustupující pandemie

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 naleznete zde.

Témata:

Život farnosti:

Adventní průvodce 2020

K dobrému prožití doby adventní slouží Adventní zpravodaj, který si můžete stáhnout zde.

Témata:

Život farnosti:

Výzva k příspěvkům do zpravodaje

Pište, prosím, své příspěvky do vánočního čísla farního zpravodaje. Uzávěrka je v neděli 29. listopadu.

Život farnosti:

Modlitba a půst za uzdravení

Za uzdravení celého světa z pandemie se můžeme modlit tuto modlitbu:

Témata:

Život farnosti:

Počet lidí na bohoslužbách

V současné době může na bohoslužbách být obsazeno pouze 10% míst k sezení, což v našich kostelích znamená asi 10 osob. Opět se tedy vracíme do situace, kdy na mši sv. bude moci být jen rodina, na jejíž úmysl se mše sv. slaví, a několik dalších pozvaných osob.

V každém kostele existuje seznam těch, kteří chtějí být mezi pozvanými, protože je pro ně těžké prožívat bohoslužby doma u televize nebo modlitbou pouze se svými nejbližšími. Pokud by se někdo chtěl do tohoto seznamu ještě zapsat, zavolejte faráři.

Témata:

Život farnosti:

Bohoslužby v druhé vlně koronaviru

V těchto dnech podzimní fáze koronavirové pandemie bohoslužby nejsou zrušeny - probíhají normálně v obvyklých časech (viz zde), pouze s omezením účastníků. Na mše sv. jsou zváni ti, na jejichž úmysl jsou mše sv. slouženy, a ostatní pozvaní farníci (dovolený počet účastníků doplňujeme z papíru, na který se zájemci zapisovali). Ostatní mohou při dispensu p. biskupa sledovat bohoslužby v televizi či slavit domácí bohoslužbu.

Témata:

Život farnosti:

Bohoslužby již normálně

V našich farnostech již probíhají bohoslužby bez jakéhokoli omezení - k limitu 100 účastníků máme daleko. Jen je třeba dbát na požadované rozestupy: Ve Veverských Knínicích by to neměl být problém, v Ostrovačicích to snad zvládneme, když využijeme celý prostor kostela, v Říčanech to budeme řešit reprobednou a židlemi venku před kostelem.

Témata:

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy