Starší zprávy

Zrušení bohoslužeb

DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY VŠECHNY MŠE SV. V KOSTELÍCH OŘÍKU I V CELÉ BRNĚNSKÉ DIECÉZI! 

Kněží budou v těchto dnech slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně (viz Pořad bohoslužeb). Po dobu trvání mimořádných opatření pan biskup Vojtěch Cikrle uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (viz Rozhodnutí p. biskupa).

Témata:

Život farnosti:

Novéna k návštěvě Sv. Otce

Modleme se i v těchto dnech za návštěvu Sv. Otce:
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI. Veď nás svou láskou, abychom se dobře připravili na setkání s tím, kdo řídí celou církev. Abychom ho přijali jako Marta a naslouchali mu jako Maria, když je navštívil Kristus.
Dej ať se zpevní naše víra, abychom pozorně naslouchali jeho slovům; ať se s nadějí otevřou naše srdce, neboť nám jistě přináší dobrou zvěst; ať se rozhoří naše láska, aby se u nás cítil dobře.

Témata:

Život farnosti:

Přijď Duchu svatý!

PŘIJĎ DUCHU SVATÝ, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
- Probíhá novéna k Duchu svatému před slavností biřmování v našich farnostech. Modleme se všichni o dar Ducha svatého pro naše birmovance a pro nás pro všechny.

Život farnosti:

Ustupující pandemie

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19 naleznete zde.

Témata:

Život farnosti:

Adventní průvodce 2020

K dobrému prožití doby adventní slouží Adventní zpravodaj, který si můžete stáhnout zde.

Témata:

Život farnosti:

Výzva k příspěvkům do zpravodaje

Pište, prosím, své příspěvky do vánočního čísla farního zpravodaje. Uzávěrka je v neděli 29. listopadu.

Život farnosti:

Modlitba a půst za uzdravení

Za uzdravení celého světa z pandemie se můžeme modlit tuto modlitbu:

Témata:

Život farnosti:

Počet lidí na bohoslužbách

V současné době může na bohoslužbách být obsazeno pouze 10% míst k sezení, což v našich kostelích znamená asi 10 osob. Opět se tedy vracíme do situace, kdy na mši sv. bude moci být jen rodina, na jejíž úmysl se mše sv. slaví, a několik dalších pozvaných osob.

V každém kostele existuje seznam těch, kteří chtějí být mezi pozvanými, protože je pro ně těžké prožívat bohoslužby doma u televize nebo modlitbou pouze se svými nejbližšími. Pokud by se někdo chtěl do tohoto seznamu ještě zapsat, zavolejte faráři.

Témata:

Život farnosti:

Bohoslužby v druhé vlně koronaviru

V těchto dnech podzimní fáze koronavirové pandemie bohoslužby nejsou zrušeny - probíhají normálně v obvyklých časech (viz zde), pouze s omezením účastníků. Na mše sv. jsou zváni ti, na jejichž úmysl jsou mše sv. slouženy, a ostatní pozvaní farníci (dovolený počet účastníků doplňujeme z papíru, na který se zájemci zapisovali). Ostatní mohou při dispensu p. biskupa sledovat bohoslužby v televizi či slavit domácí bohoslužbu.

Témata:

Život farnosti:

Bohoslužby již normálně

V našich farnostech již probíhají bohoslužby bez jakéhokoli omezení - k limitu 100 účastníků máme daleko. Jen je třeba dbát na požadované rozestupy: Ve Veverských Knínicích by to neměl být problém, v Ostrovačicích to snad zvládneme, když využijeme celý prostor kostela, v Říčanech to budeme řešit reprobednou a židlemi venku před kostelem.

Témata:

Život farnosti:

Uvolnění bohoslužeb 1

Po prvním uvolnění a dovolení bohoslužeb do počtu 15 lidí již jsou v našich farnostech ve všední dny slaveny bohoslužby podle běžného pořadu bohoslužeb. To ovšem neplatí pro neděli, kdy bývají počty účastníků mnohem vyšší.

Témata:

Život farnosti:

Bohoslužby v Troubsku

I v našem děkanství jsou bohoslužby velikonočního tridua přenášeny Internetem. Z Troubska můžete na webových stránkách farnosti sledovat bohoslužby takto: Velký Pátek 15:00, Velikonoční Vigilie 20:00, Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9:00.

Témata:

Život farnosti:

Uzávěrka příspěvků

Do 15. března 2020 posílejte, prosím, příspěvky do dalšího čísla našeho farního zpravodaje.

Život farnosti:

Tábor 2020 - zprávičky

Zprávičky z tábora dětí na faře můžete číst zde.

Novéna prezidentské volby

Od středy 3. ledna 2018 se budeme modlit novénu za dobrý výsledek prezidentských voleb. Novénu si můžete stáhnout zde.

Život farnosti:

Stránky

Subscribe to RSS - Starší zprávy