Dětská mše sv. 8.4.

08.04.2010 - 18:00

Ve čtvrtek 8. 4. v 18 hodin bude v kostele v Říčanech dětská mše sv. Jsou zvány děti i jejich rodiče. Při mši sv. bude udělena svátost křtu Zuzaně Chaloupkové, která se připravuje na první svaté přijímání.