Akce

Různá ne-bohoslužebná setkání...

Setkání k 80. nedožitým narozeninám o. Bedřicha

Letos si připomínáme kulaté 80. nedožité narozeniny o. Bedřicha Provazníka. Připomněli jsme si to 29. května 2016 setkáním na hřbitově a pak na faře v Ostrovačicích. Přijeli přátelé o. Bedřicha z Brna i z jiných míst, společně jsme se pomodlili a pak rozmlouvali při pohoštění, o které se postarali sami hosté, kteří přinesli různé dobroty. Přes poměrně nepříznivou předpověď nám Pán daroval krásné počasí a spoustu dalších darů, včetně radosti ze vzájemné blízkosti.

Drakiáda 2015

10.10.2015 - 14:30

Drakiáda proběhne v sobotu 10. října a jako každý rok se bude konat v Říčanech u reklamy u dálnice. Začátek je ve 14.30.

Žehnání vína 28.12.2014

Dne 28. 12. 2014 proběhlo ve farním centru v Ostrovačicích již tradiční žehnání vína u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty. Farníků se tentokrát zúčastnilo daleko větší množství než v předchozím roce. Mnozí farníci patřili mezi pravidelné účastníky, někteří přišli poprvé, někteří po delší přestávce. Po úvodním požehnání přinesených lahví otcem Ludvíkem vytrvali všichni v přátelském společenství a sváteční náladě až do večerních hodin. Věřím, že i toto setkání utužuje vztahy mezi námi.

Tři dny s Anselmem Grünem 2013

10.05.2013 - 20:00

Ve dnech 10. až 12. května 2013 navštíví Brno známý duchovní autor benediktin P. Anselm Grün. Setkání připravilo Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství. Program naleznete zde.

Sederová večeře 24.3.2013

Po dvou letech se opět uskutečnila na naší faře „Sederová večeře“, připomínka a oslava vyjití izraelského národa z egyptského otroctví. Večeře se konala na faře dne 24. března a zúčastnilo se jí okolo 20 farníků.

Jelikož jsme křesťané, všimli jsme si zvláště momentů z Poslední večeře Ježíšovy, při kterých Pán ustanovil Nejsvětější svátost. Díky menšímu počtu účastníků jsme zažili příjemnou rodinnou atmosféru (tak to má být při Sederové večeři), pomodlili se, poučili, najedli... Co víc bychom si mohli přát?

Setkání při příležitosti nedožitých narozenin otce Bedřicha 2013

02.06.2013 - 14:30

Jako v předchozích letech se setkáme při příležitosti nedožitých narozenin o. Bedřicha Provazníka, který by letos slavil 77 let. Setkání začne krátkou pobožností ve 14:30 hodin na hřbitově v Ostrovačicích a bude pokračovat přátelským posezením na faře.

Více informací o setkání viz zde.

Žehnání vína 26.12.2012

Na sv. Štěpána, 26. 12. 2012, v předvečer svátku sv. Jana Evangelisty, se na faře v Ostrovačicích konalo znovu po roce již tradiční setkání našich farníků spojené s žehnáním vína. Zdá se, že toto setkání v době vánoční má jak své stálé účastníky, tak stále nové a nové a také mladší a mladší příznivce. Nejmladšími z přítomných na posledním setkání byli malí sourozenci Tobiášek a Honzík Krškovi z Domašova. Ti si ovšem, na rozdíl od svých rodičů a ostatních dospělých, s sebou víno nepřinesli, svojí přítomností však přispěli k dobré náladě celého společenství.

Sederová večeře 2013

24.03.2013 - 15:00

Letos se uskuteční na naší faře „Sederová večeře“, připomínka a oslava vyjití izraelského národa z egyptského otroctví. Večeře se bude konat na faře dne 24. března v 15 hodin. Má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů (odtud její název: seder = pořádek). Právě během této večeře Ježíš Kristus před 2000 roky ustanovil eucharistii.

Žehnání vína v r. 2012

Letos mnoho farníků přišlo na žehnání vína, které se konalo dne 26. prosince 2012, jako obvykle v našem farním sále. Bylo nás nejméně třicet, vyprošovali jsme si nejen požehnání pro samotné víno (na přímluvu jednoho z patronů vinařů sv. apoštola Jana), ale především pro nás, pro naše rodiny a farnosti. Hlavním projevem tohoto požehnání je láska, jejíž patronem je rovněž sv. Jan, evangelista.

Žehnání vína 2012

26.12.2012 - 14:00

Ve středu 26. prosince ve 14 hodin odpoledne bude, tak jako loni, na faře v Ostrovačicích žehnání vína při příležitosti svátku sv. Jana Ęvangelisty. Víno s sebou! Laughing

Adventní tvoření 2012

Tohoto již tradičního setkání na prahu adventu se dne 1. 12. 2012 v 15 hodin zúčastnilo přes 30 farníků z Říčan a Veverských Knínic, především ženy a děvčata. Muži a kluci byli velmi vzácní, ale našli se i takoví.

Vytvoření adventních věnců nebylo hlavním cílem. I když při setkání vzniklo mnoho krásných adventních ozdob, ještě důležitější byla dobrá nálada, navázání nových vztahů a prostě budování našeho farního společenství.

Adventní tvoření 1.12.2012

01.12.2012 - 15:00

V sobotu 1. 12. proběhne na faře od 15 hod již tradiční společné tvoření adventních věnců a dekorací, spojené s posezením u svařáku. Přijďte všichni, kdo máte chuť si něco pěkného vyrobit nebo jen tak posedět a oslavit konec církevního roku. Těšíme se na Vás. Všichni jste srdečně zváni! Vstup do farního sálu je dvorem.

Farní zájezd do Znojma a Laa

Každoročně konáme v našich farnostech nějaký větší výlet, kterému říkáme zájezd nebo pouť - ve skutečnosti je to obojí: poznávací a odpočinkový zájezd, spojený s modlitbami, mší sv. a jiným duchovním programem. Letos jsme se vypravili do Znojma a blízkého městečka v Rakousku Laa.

Farní zájezd do Znojma a Laa

09.06.2012 - 06:30

V sobotu 9. června 2012 se koná farní zájezd do Znojma a Laa. Vyjíždět budeme v 6.30 ráno, po 10 minutách v obvyklém pořadí Říčany, Ostrovačice, Veverské Knínice budeme nastupovat do autobusu.

Žehnání vína 2011

Odpoledne na druhý svátek vánoční 2011 se ve farním centru v Ostrovačicích konalo již v pořadí třetí žehnání vína. Kníničtí farníci doputovali společně pěší procházkou přes Říčany, aby při této příležitosti udělali něco pro své zdraví. Na faře se pak přidali k farníkům z Ostrovačic a Říčan. Otec Ludvík všechny přivítal, požehnal přinesená vína, a pak jsme si všichni přípitkem: „Pij lásku svatého Jana!“ přiťukli na zdraví.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce