Dožínky 2010

V neděli 26. 9. 2010 jsme ve všech našich kostelích poděkovali za letošní úrodu. Uvědomili jsme si přitom nutnost rovněž pamatovat na ty, kdo mají nouzi.

Jak je vidět z fotografií, Bůh nám letos požehnal. A požehnal nám i dnes, totiž radostí, když jsme mu děkovali a byli spolu.

Modleme se:

Všemohoucí dobrý Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi, aby mohla vydat své plody.  Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej, ať se z letošní úrody nasytí také ti, kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno.  Přijmi tyto prvotiny z úrody, které jsou pro nás znamením + tvého požehnání, tvé dobroty a lásky k nám, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.