posvěcení chrámu

V neděli 11. 10. oslavíme posvěcení našeho chrámu, a to ve všech třech našich kostelích. Při mši sv. bude sbírka na naši farnost.

Život farnosti: