Sbírka 4.4.

Na Boží hod velikonoční v sobotu 3. 4. a v neděli 4. 4. bude sbírka na potřeby naší farnosti. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Život farnosti: