Kam se poděly dívky aneb Selhání statistiky

Odjakživa jsem žila v přesvědčení, že počet věřících žen převyšuje počet věřících mužů. Tomuto faktu nahrávala situace při hodinách náboženství i pohled do lavic v našem kostele. Tuto skutečnost mám dokonce podloženou i statisticky: při sčítání lidu v roce 2011 se k římskokatolické víře přihlásilo 614 970 žen a pouze 467 493 mužů (data Českého statistického úřadu).

Můžete mi tedy někdo vysvětlit, jak došlo k situaci, která nastala při setkání mládeže na naší faře? Na tomto setkání byla totiž 83 % účast mužů (přesněji řečeno kluků). A to nepočítám pana faráře! A protože nás tam bylo dohromady šest, znamená to, že já byla na setkání jediná zástupkyně žen (přesněji řečeno dívek) našich farností. Došlo tedy k totálnímu selhání statistiky a z našeho setkání mládeže se díky tomu stává naprostá rarita.

Chtěla bych vyzvat všechny holky, aby neváhaly a přišly mezi nás na faru. A nebojte se ani vy mladší. Zaručuji vám, že nudit se rozhodně nebudete. A klidně vezměte sebou i další kamarády, čím víc nás bude, tím líp.

Autoři článků: