Sederová večeře 2013

24.03.2013 - 15:00

Letos se uskuteční na naší faře „Sederová večeře“, připomínka a oslava vyjití izraelského národa z egyptského otroctví. Večeře se bude konat na faře dne 24. března v 15 hodin. Má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů (odtud její název: seder = pořádek). Právě během této večeře Ježíš Kristus před 2000 roky ustanovil eucharistii.

Zájemci se zapisujte na seznam v kostele po nedělní mši sv. – počet účastníků je omezen.