Přednáška „Cyrilometodějské dědictví“

Odpoledne 13. října 2013 ve 14:30 se v oslavujícím kostele v Říčanech konala přednáška plk. vv. Františka Valdštýna „Cyrilometodějské dědictví“.

Tento odborník na cyrilometodějskou a svatováclavskou tradici nás seznámil velice dobře poslouchatelnou formou s méně známými aspekty života sv. Cyrila a Metoděje, a především s tím, jak přes vyhnání jejich žáků z naší země, jejich odkaz pokračoval a ovlivnil naše dějiny i naši spiritualitu až do dnešní doby.

Pana Valdštýna naši farníci dobře znají z dřívějška, neboť za některé ze svých hlubokých znalostí vděčí o. Bedřichu Provazníku, jeho informacím, knihám, podpoře. S panem Valdštýnem chceme zůstat v kontaktu a už jsme začali domlouvat pouť naší farnosti (pod jeho vedením) v příštím roce.