Táborák 2014

20.06.2014 - 16:00

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí na faře. Začátek setkání je v 16 hodin. Pro děti je připraveno několik her a soutěží. V 17:30 bude mše sv. (v zahradě fary) a pak opékání špekáčků. Všichni, děti i jejich rodiče, jsou srdečně zváni!