Děti

Táborák 2020

19.06.2020 - 16:00

AKCE JE ZRUŠENA

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí u táboráku. Setkání začne dětskou mší sv. v 16 hodin (venku na faře). Hned po mši sv. bude zapálen táborák. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Adventní hra 2019

V době adventní roku 2019 jsme se kvůli lepší přípravě na Vánoce v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích inspirovali programem Katechetického střediska v Brně. Katechetky na obou místech připravily nástěnku a v jejím centru Betlém, ke kterému jsme symbolicky putovali. Advent je nejen připomínkou Kristova přicházení, ale i naším putováním Ježíši vstříc. Během doby adventní si nejen děti, ale všichni návštěvníci bohoslužeb brali v kostele na konci nedělní mše sv. lísteček s biblickým citátem a úkolem, který se pak snažili splnit.

Vánoční aneb Ze života dětí

Psát o tom, jak blahodárný vliv mají malé děti na dospělé, je něco jako přilévání kapek vody do moře. Každý, kdo děti má nebo je s nimi v pravidelném kontaktu, to ví. Někdy je ale přece jen dobré všimnout si i těch malých kapek, protože v každé se třpytí tolik krásy a průzračnosti, že je to téměř malý zázrak…

Setkání dětí na konci školního roku 2019

V pátek 21.6.2019 se konalo na naší faře v Ostrovačicích Setkání dětí k zakončení školního roku. Setkání začalo mší svatou na farním dvoře a pak jsme se přesunuli do zadní části farní zahrady, kde byl zapálen táborák, který byl symbolickým zahájením prázdnin. Setkání se zúčastnila spousta dětí i jejich rodičů z Ostrovačic, Říčan i Veverských Knínic i z dalších farností v okolí. 

Táborák 2019

21.06.2019 - 17:00

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí u táboráku. Setkání začne dětskou mší sv. v 17 hodin (venku na faře). Hned po mši sv. bude zapálen táborák. Pokud nebude pršet (???), jinak se přesuneme na faru. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Táborák 2018

22.06.2018 - 16:00

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí u táboráku, plné her i zábavy. Součástí programu bude i dětská mše sv. v 18 hodin. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Výuka náboženství na 1. stupni Základní školy v Ostrovačicích

Na základní škole v Ostrovačicích je realizována výuka náboženství na 1. stupni, tedy žáků u první až páté třídy. Již minulý školní rok se přihlásilo 18 dětí, které v sobě pocítily zájem dozvědět se něco o Pánu Bohu a jeho veliké lásce k nám.

Letošní školní rok 2017/2018 se děti opět do výuky náboženství mohou těšit. Čeká na ně spousta poutavých příběhů z Bible a jejich dramatické ztvárnění, zpívání písniček na oslavu Ježíše Krista, návštěva kostela a převedení Boží lásky do života těch nejmenších.

Legenda o svaté Anežce

19. listopadu 2017 se v kostele v Říčanech konalo divadelní představení místních dětí „Legenda o sv. Anežce“. Příběh sv. Anežky České zpracovala a textově připravila pí Ludmila Franzová. Dobové kostýmy ušila pí Ylona Rousková. Svým zpěvem hru doprovodila Sára Ondráčková. Účinkovalo 9 dětí, které předvedly nádherný výkon. Jistě dalo mnoho práce to všechno nacvičit a připravi! Po hře ještě následovalo krátké eucharistické požehnání. Kéž sv. Anežka Česká svou přímluvou doprovází celý náš národ!

Setkání dětí na konci školního roku 2017

V pátek 23. června 2017 se konalo na faře v Ostrovačicích obvyklé setkání dětí na konci školního roku. Již druhý rok jej organizovala společně farnost a říčanská divadelní společnost „Malá scéna“. Díky tomu na faru přišlo veliké množství dětí, především z Ostrovačic a Říčan. Na programu bylo promítání filmu z dřívějšího divadelního představení dětí, pak nějaké hry.

Táborák 2017

23.06.2017 - 16:00

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí u táboráku, plné her i zábavy. Součástí programu bude i dětská mše sv. v 18 hodin. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Desatero na prázdniny

  1. Rozluč se doma se svými, ale ne s Bohem.
  2. Nezapomeň si vzít na cestu nejen potřebné věci, ale i něco pro duši.
  3. Obuj si boty, které ti vydrží na cestu do kostela.
  4. Choď po všech křižovatkách a cestičkách, ale nezapomeň na cesty Boží.
  5. Smetí dávej pod kameny a do odpadkových košů, ale do své duše.
  6. Na cestě nikdy neházej kameny, ale úsměvy.
  7. Až si nasadíš barevné brýle, ať ti nezacloní Boha.
  8. Nasyť žaludek, nenech však hladovět duši.
  9. Choď nejen podle turistických značek, ale i podle Božích přikázání.

Postní putování do Jeruzaléma

Jako v předchozích letech probíhá i v r. 2017 v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích postní program pro děti. Letos připravilo Katechetické centrum v Brně program „Putujeme s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma“. Můžeme tak prožívat dobu postní jako duchovní putování z místa, na kterém se nacházíme, až k místu Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Zastávkami jsou Judská poušť (1. neděle postní: Ježíšovo pokušení na poušti), hora Tábor (2. neděle postní: Ježíšovo proměnění na hoře Tábor), město Sychar s Jákobovou studnou (3.

Setkání dětí na konci školního roku 2016

Konalo se 24. června 2016 na faře v Ostrovačicích. Jedna z účastnic setkání popsala takto:

Společné odpoledne na svátek Narození Jana Křtitele
bylo pohodové, příjemné a veselé.

Sešli se žáci i ti, co školní škamna dávno za sebou mají
a taky herci, kteří pohádkám život dají.

Cíl byl jasný - uzavřít sezonu a školní rok,
vždyť do prázdnin už zbývá jenom krok!

Nejdřív se fara na chvíli proměnila v kinosál,
potom v hernu a hřebem večera táborák se stal.

Vánoce v Roce milosrdenství

Přišly krásné vánoční svátky, svátky Božího milosrdenství. Sestoupením Božího Syna na tento svět se v plnosti projevila milosrdná Boží láska. V tomto Roce milosrdenství, zahájeném 8. prosince 2015, jsme se na Vánoce zvlášť připravovali v adventě tím, že jsme rozjímali o skutcích milosrdenství a především se je snažili konat. Děti přitom zdobily zeměkouli, která má být milosrdenstvím proměněna. Kéž Bůh promění o Vánocích naše srdce svým milosrdenstvím!

Večerní rozhovor s Bohem

Tak konečně spí. Oba mé poklady. V tom večerním sprintu krmení, koupání a uspávání vlastně ani přesně nevím, kdy se setmělo.  Tma za okny ale jasně říká, že den pomalu dohasíná. Další den. Přemýšlím, do čeho se pustím – uklidím horu nádobí v kuchyni, zaperu poblinkané oblečení naší malé slečny nebo se chopím žehličky a neohroženě se postavím k žehlicímu prknu, aby měli ti mí chlapi zítra co na sebe. Těžká volba. Moji hlavu pomalu obestírají chmury hodné přítele Hamleta. Oč tu vlastně běží? Toť otázka!

Stránky

Subscribe to RSS - Děti