Děti

Diecézní ministrantská pouť 2024

27.04.2024 - 13:00

Diecézní ministrantská pouť se koná v benediktinském klášteře v Rajhradě. Sraz je ve 13:00 před kostelem sv. Petra a Pavla. Je však nutná registrace do 27. března 2024. Viz zde.

Výlet dětí do Rajhradu

Dne 19. ledna 2024 se v rámci výuky náboženství uskutečnil výlet dětí do Rajhradu. Zorganizovala ho a vedla paní katechetka Magda Blažková, které za to patří veliké poděkování!

Tábor na faře 2023

Ve dnech 23. – 29. července 2023 probíhal opět týdenní pobyt dětí na faře v Ostrovačicích. V nepochopitelně dobré atmosféře laskavosti a vzájemné pomoci si děti hrály, soutěžily, hledaly poklad, taky hodně jedly i se modlily. Zmíněná dobrá atmosféra byla nepochopitelná kvůli rozdílnému věku dětí, které, viděno zvenčí, spolu těžko mohly mít společné zájmy. K této dobré atmosféře velikým dílem přispěli obětaví vedoucí i jejich pomocníci, „praktikanti“, a samozřejmě Bůh se svým hojným požehnáním. Děti se už nyní těší na prázdniny příštího roku!

Postní doba 2023 pro děti

Letošní postní program pro děti nesl název „Ježíš dává vodu života“. Studna s vodou života nám všem připomínala Boží lásku a podporu, kterou můžeme u Ježíše načerpat. Různé úkoly během postní doby plnily nejen děti, ale každý z nás. Po mši sv. děti plnily prázdný džbán – to je symbolem naší ochoty dát se Ježíši k dispozici pro jeho záměry, aby i v nás mohl vytrysknout „pramen vody tryskající do života věčného“.

Prázdniny na faře 2023

23.07.2023 - 14:00

Děti, které v předchozích letech o prázdninách na faře bydlely, se již moc těší na dny strávené spolu při modlitbě, hře i poučení. Letošní pobyt se bude konat ve dnech 23. - 29. července 2023.

Tábor 2022

Ve dnech 24. – 30. července 2022 se nacházelo zhruba 30 dětí na faře v Ostrovačicích na krátkém prázdninovém pobytu. Spolu si děti hrály, soutěžily, sportovaly, modlily se. 

Téměř všechny činnosti byly zahrnuty do celotáborového programu, vyjádřeného v názvu „Klíče od pevnosti Prelatura“. Je zde narážka na hru Klíče od pevnosti Boyard, název pevnosti je však nahrazen naší krásnou prelaturou, která se v Ostrovačicích nachází a v níž některé části hry probíhaly.

Táborák 2020

19.06.2020 - 16:00

AKCE JE ZRUŠENA

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí u táboráku. Setkání začne dětskou mší sv. v 16 hodin (venku na faře). Hned po mši sv. bude zapálen táborák. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Adventní hra 2019

V době adventní roku 2019 jsme se kvůli lepší přípravě na Vánoce v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích inspirovali programem Katechetického střediska v Brně. Katechetky na obou místech připravily nástěnku a v jejím centru Betlém, ke kterému jsme symbolicky putovali. Advent je nejen připomínkou Kristova přicházení, ale i naším putováním Ježíši vstříc. Během doby adventní si nejen děti, ale všichni návštěvníci bohoslužeb brali v kostele na konci nedělní mše sv. lísteček s biblickým citátem a úkolem, který se pak snažili splnit.

Vánoční aneb Ze života dětí

Psát o tom, jak blahodárný vliv mají malé děti na dospělé, je něco jako přilévání kapek vody do moře. Každý, kdo děti má nebo je s nimi v pravidelném kontaktu, to ví. Někdy je ale přece jen dobré všimnout si i těch malých kapek, protože v každé se třpytí tolik krásy a průzračnosti, že je to téměř malý zázrak…

Setkání dětí na konci školního roku 2019

V pátek 21.6.2019 se konalo na naší faře v Ostrovačicích Setkání dětí k zakončení školního roku. Setkání začalo mší svatou na farním dvoře a pak jsme se přesunuli do zadní části farní zahrady, kde byl zapálen táborák, který byl symbolickým zahájením prázdnin. Setkání se zúčastnila spousta dětí i jejich rodičů z Ostrovačic, Říčan i Veverských Knínic i z dalších farností v okolí. 

Táborák 2019

21.06.2019 - 17:00

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí u táboráku. Setkání začne dětskou mší sv. v 17 hodin (venku na faře). Hned po mši sv. bude zapálen táborák. Pokud nebude pršet (???), jinak se přesuneme na faru. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Táborák 2018

22.06.2018 - 16:00

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí u táboráku, plné her i zábavy. Součástí programu bude i dětská mše sv. v 18 hodin. Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni!

Výuka náboženství na 1. stupni Základní školy v Ostrovačicích

Na základní škole v Ostrovačicích je realizována výuka náboženství na 1. stupni, tedy žáků u první až páté třídy. Již minulý školní rok se přihlásilo 18 dětí, které v sobě pocítily zájem dozvědět se něco o Pánu Bohu a jeho veliké lásce k nám.

Letošní školní rok 2017/2018 se děti opět do výuky náboženství mohou těšit. Čeká na ně spousta poutavých příběhů z Bible a jejich dramatické ztvárnění, zpívání písniček na oslavu Ježíše Krista, návštěva kostela a převedení Boží lásky do života těch nejmenších.

Legenda o svaté Anežce

19. listopadu 2017 se v kostele v Říčanech konalo divadelní představení místních dětí „Legenda o sv. Anežce“. Příběh sv. Anežky České zpracovala a textově připravila pí Ludmila Franzová. Dobové kostýmy ušila pí Ylona Rousková. Svým zpěvem hru doprovodila Sára Ondráčková. Účinkovalo 9 dětí, které předvedly nádherný výkon. Jistě dalo mnoho práce to všechno nacvičit a připravi! Po hře ještě následovalo krátké eucharistické požehnání. Kéž sv. Anežka Česká svou přímluvou doprovází celý náš národ!

Setkání dětí na konci školního roku 2017

V pátek 23. června 2017 se konalo na faře v Ostrovačicích obvyklé setkání dětí na konci školního roku. Již druhý rok jej organizovala společně farnost a říčanská divadelní společnost „Malá scéna“. Díky tomu na faru přišlo veliké množství dětí, především z Ostrovačic a Říčan. Na programu bylo promítání filmu z dřívějšího divadelního představení dětí, pak nějaké hry.

Stránky

Subscribe to RSS - Děti