Kaple Božího milosrdenství v hospici sv. Alžběty

Dne 3. listopadu 2014 se konalo slavnostní posvěcení kaple Božího milosrdenství v hospici sv. Alžběty na Kamenné ulici v Brně.

Do té doby se mše sv. konaly ve společenské místnosti hospice, od nynějška je však k dispozici tato krásná kaple, kterou za přítomnosti několika kněží i mnoha dalších účastníků posvětil o. biskup Vojtěch Cikrle. Kapli mohou klienti hospice využívat kdykoli během dne k modlitbě, buďto je tam sestřička nebo kterýkoli pomocník do kaple odvezou anebo mohou být v kapli přítomni duchovně a přitom na obrazovce televize ve svém pokoji sledovat svatostánek kaple (ve které se nachází kamera).

V tomto hospici pracovala dlouhá léta sestra Helena Malášková, o. Bedřich Provazník tam jezdíval sloužit mši sv. každý měsíc a současný duchovní správce Ludvík Bradáč v této tradici pokračuje. Tímto způsobem jsou naše farnosti s hospicem spojené, buďme spojeni také modlitbou!

Více fotografií ze svěcení uvidíte zde.