Tříkrálová sbírka 2016

V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která začne s Novým rokem a potrvá do 14. Ledna 2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad.

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:

  • kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa
  • nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty hospicových služeb
  • vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro klienty Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě, určeného pro osoby s demencí
  • nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní pečovatelskou službu (za vozy již dosluhující)

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a přispějete do jejich pokladniček.

  • Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
  • Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
  • V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.

V našich třech obcích – Ostrovačicích, Říčanech a Veverských Knínicích – proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu a v neděli 2. a 3. ledna 2016. 

Zpracováno na základě letáčku Oblastní charity Rajhrad,
rozesílaného Ing. Hanou Bělehradovou, koordinátorkou sbírky (kráceno)

Autoři článků: