Chybné postoje k bližnímu

Zášť, škodolibost, nedostatek odpovědnosti za sourozence a kamarády, nečestnost, sobectví, nevděčnost, zbabělost, závist, náladovost, uzavřenost, hašteřivost, neústupnost, svádění, přecitlivělost, hrubost, neuctivost, nezdvořilost, bezcitnost, posměch, ironie, trýznění, zloba, falešná ústupnost, neschopnost odpuštění, pomstychtivost, netaktnost, špatný příklad, vychloubání, nekamarádskost, falešné mlčení, připouštění bezpráví, nechránit slabší, bezmyšlenkovitost, citový chlad, vyzrazení osobního tajemství a poslouchání zlých pomluv, lakomství, nadměrná kritika.

Z knihy Myšlenky a modlitby Alfonsa Pereiry vypsala Ludmila Franzová

Autoři článků: