Pouť do Vambeřic

Dne 19. května 2018 se autobus z naších farností vypravil na pouť. Tentokrát jsme jeli dost daleko, až do polských Vambeřic, což je významné poutní místo, nazývané slezský Jeruzalém. Nachází se tam přes 400 různých kapliček, sousoší a jiných míst, připomínajících biblický Jeruzalém a události spásy. Po zhruba čtyřhodinové cestě autobusem jsme tam dorazili a měli jsme něco přes hodinu, abychom si aspoň některé z těchto kapliček prohlédli. Potom totiž následovala mše sv. v hlavním vambeřickém kostele. Téměř hned po ní jsme se vydali na zpáteční cestu, jelikož jsme chtěli stihnout navštívit další dvě krásná místa, nedaleko od Vambeřic, ale již na našem území: Neratov a Králíky. To se nám nakonec podařilo, i když jsme nikde neměli příliš mnoho času. Všechna tato místa jsou velmi krásná a inspirující. Bohu díky za ně!