Poutě a poutní místa

Farní pouť v r. 2024

Naše farní pouť se v r. 2024 konala 25. května. Tak jako loni jsme jeli ve dvou autobusech – jeden pro Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice, druhý pro Domašov. Nejeli jsme ale tak daleko jako loni. Vydali jsme se navštívit poutní místo Hluboké Mašůvky a několik dalších míst v okolí.

Nejprve jsme přijeli právě do Hlubokých Mašůvek. Pomodlili jsme se v kostele, prošli jsme kousek křížové cesty i další krásná místa v okolí kostela. 

Farní pouť 2024

25.05.2024 - 07:30

V sobotu 25. května se bude konat naše farní pouť.  Vyjíždíme v 7:25 z Říčan (u Pytlíka), v 7:30 z Ostrovačic (u Kobera)(ve stejnou dobu vyjíždí druhý autobus z Domašova) a 7:35 z Vev. Knínic. Naše první zastavení bude na krásném poutním místě Hluboké Mašůvky. Potom v 11 hodin bude mše sv.

Na pouti do Santiaga

23.02.2024 - 19:00

Povídání o pouti do Santiaga de Compostela s Františkem Talířem se uskuteční 23. února 2024 na faře v Domašově.

Ohlédnutí za květnovou farní poutí

20. května letošního roku se uskutečnila farní pouť na Svatou Horu u Příbrami, do Klokot a na Křemešník. Letos poprvé společně s farníky z domašovské farnosti. Program byl obsáhlý a krásný. Návštěva zmíněných poutních míst ve mně zanechala silný dojem. 

Velehrad 2023

Opět jsme se vypravili na Velehrad pěšky z Ratíškovic. Naše pouť začala ve čtvrtek 24.8.2023 mší sv. v ratíškovském kostele, po které jsme se pozdravili se všemi, vyfotili, vyprosili požehnání od místního p. faráře Jiřího Čekala, a pak se vydali na cestu. Ještě v samotných Ratíškovicích jsme měli první zastávku u Jezérka, kde nás jako obvykle milí farníci pozdravili a pohostili. Posíleni jsme putovali do Bzence, kde jsme přespali v tělocvičně.

Helenčina studánka 2023

Mše sv. u Helenčiny studánky v r. 2023 se konala opět v době pobytu dětí na faře v Ostrovačicích, a to 26. července. A slavili jsme letos výročí – mše sv. se u Helenčiny studánky konala již popatnácté!

Farní pouť na Svatou Horu

Dne 20. května 2023 se konala farní pouť. Jako cíl jsme si vybrali vzdálenější místo než v uplynulých letech, totiž Svatou Horu u Příbrami. Proto jsme vyjížděli hodně brzy ráno – už v 6:00. Byli jsme ve dvou autobusech, v jednom poutníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic a okolí, v druhém poutníci z Domašova a okolí.

Na Svaté Hoře, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, jsme po prohlídce kostela, ambitů a okolních kaplí měli mši sv. Po ní jsme byli na obědě (stále ještě v komplexu baziliky) a posilnili se na další cestu.

Farní pouť 2023

20.05.2023 - 06:00

Jedeme letos navštívit Svatou Horu u Příbrami, Křemešník a Klokoty. Odjezd je v 6:00 z Veverských Knínic, v 6:05 z Ostrovačic (od hřbitova), v 6:10 z Říčan a v 6:15 z Domašova.

Shalom aleichem

Každý muslim by měl jednou za život doputovat do Mekky, každý žid by se měl jednou za život pomodlit u Zdi nářků a každý křesťan by měl jednou za život navštívit Svatou zemi. Nám se tato návštěva podařila ve dnech 31. 3. až 7. 4. letošního roku. Pro některé z účastníků to byl již pátý termín, když zájezd musel být zrušen z důvodů covidových. Zájezdu se účastnili farníci z několika farností. Největší zastoupení měli poutníci z Ostrovačic, Říčan, Veverských Knínic a Ratíškovic, neboť předním organizátorem poutě byl otec Ludvík Bradáč, který byl zároveň duchovním doprovodem. 

Velehrad v r. 2022

Letošní pěší pouť na Velehrad měla pořadové číslo již 22. Byla to pouť 1) na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo, za církev a vlast, rodiny, mládež a děti a nemocné. A 2) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu A ZA MÍR.

Jako v předchozích letech několik našich farníků vyrazilo na Velehrad v tzv. jižním proudu z Ratíškovic. Vytvořili jsme skupinku 23 poutníků. Společně jsme kráčeli a modlili se. Vyvrcholením poutě byla mše sv. na Velehradě v sobotu 27. srpna. Hlavním celebrantem byl biskup Josef Hrdlička. 

Pěší pouť na Velehrad 2022

25.08.2022 - 15:00

Jako loni se na Velehrad vypravíme pěšky z Ratíškovic, a to dne 25. srpna 2022 po mši sv., která začne v 15 hodin. Celková pěší trasa je dlouhá zhruba 30 km. Vyvrcholením bude mše sv. na Velehradě 27. 8. v 11:30. Mši sv. bude sloužit o. biskup Josef Hrdlička.

Farní pouť do Mikulova 2022

Dne 28. května 2022 se konala (po dvouleté přestávce kvůli COVIDu) opět farní pouť. Naším cílem byl již před dvěma lety naplánovaný Mikulov – nádherné město s mnoha krásnými kostely a dalšími památkami.

XXI. celostátní hvězdicová pěší pouť na Velehrad 26.-28.8.2021

Koncem srpna tohoto roku se 13 farníků ze společenství Oříku zúčastnilo XXI. pěší pouti na posvátný Velehrad. Tak jako každý rok vyšli jsme pod duchovním vedením otce Ludvíka ve čtvrtek 26. 8. v 16 hod z Ratíškovic. Z celkového počtu 23 pěších poutníků, kteří tvořili tzv. jižní proud, bylo 10 farníků místních a již zmíněných 13 z našich farností. Tématem letošní poutí bylo „Osmero blahoslavenství“, o kterých jsme během našeho poutního putování rozjímali.

Pouť na Velehrad v roce 2021

Letos (v r. 2021) se konala již 21. děkovná a prosebná pěší pouť na Velehrad. Již v neděli 22. srpna vyšli první poutníci, postupně vycházely další proudy poutníků z různých míst. Náš proud – tzv. jižní – se přidal až ve čtvrtek. 

Během pouti jsme se samozřejmě modlili, také se bavili, četli jsme z připravených materiálů (hlavním tématem letošní pouti byla Ježíšova blahoslavenství) nebo z osvědčených knih (Milý Pane Bože – modlitby dětí, či Murphyho zákony o církvi).

Stránky

Subscribe to RSS - Poutě a poutní místa