Poutě a poutní místa

XXI. celostátní hvězdicová pěší pouť na Velehrad 26.-28.8.2021

Koncem srpna tohoto roku se 13 farníků ze společenství Oříku zúčastnilo XXI. pěší pouti na posvátný Velehrad. Tak jako každý rok vyšli jsme pod duchovním vedením otce Ludvíka ve čtvrtek 26. 8. v 16 hod z Ratíškovic. Z celkového počtu 23 pěších poutníků, kteří tvořili tzv. jižní proud, bylo 10 farníků místních a již zmíněných 13 z našich farností. Tématem letošní poutí bylo „Osmero blahoslavenství“, o kterých jsme během našeho poutního putování rozjímali.

Pouť na Velehrad v roce 2021

Letos (v r. 2021) se konala již 21. děkovná a prosebná pěší pouť na Velehrad. Již v neděli 22. srpna vyšli první poutníci, postupně vycházely další proudy poutníků z různých míst. Náš proud – tzv. jižní – se přidal až ve čtvrtek. 

Během pouti jsme se samozřejmě modlili, také se bavili, četli jsme z připravených materiálů (hlavním tématem letošní pouti byla Ježíšova blahoslavenství) nebo z osvědčených knih (Milý Pane Bože – modlitby dětí, či Murphyho zákony o církvi).

Pěší pouť na Velehrad 2021

26.08.2021 - 15:00

Jako loni se na Velehrad vypravíme pěšky z Ratíškovic. Celková pěší trasa je dlouhá zhruba 30 km. Vyvrcholením bude mše sv. na Velehradě 28. 8. v 10:30, kterou bude celebrovat otec biskup Antonín Basler.

Naše „domácí“ pěší pouť k Matce Boží na Šmelcovně

O první zářijové sobotě se malá skupinka farníků z Ostrovačic, Říčan, Veverských Knínic a Domašova setkala před kaplí na Javůrku, aby pak pěšky pokračovala do údolí Bílého potoka k cíli, jímž byla tamější kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné. Tam se skupina početně rozrostla o poutníky, kteří přijeli na kolech, a o ty, kteří ze zdravotních důvodů či z důvodu vyššího věku dorazili na místo motorizovaně. 

Pouť na Velehrad pohledem „prvopoutnice“

Vážení čtenáři OŘÍKU, byla jsem požádána, abych napsala několik dojmů ze své první pouti na Velehrad, která se i přes pandemii s covidem-19 přece jen uskutečnila. 

Kapitola první: Vyrážíme

Pěší pouť na Velehrad v r. 2020

Letošní jubilejní 20. pěší pouť na Velehrad se uskutečnila ve dnech 20. - 22. 8. 2020. Z našich farností se zúčastnilo 7 poutníků. Začátek pouti proběhl tradičně v Ratíškovicích při mši svaté, kde nás přivítal P. Jiří Čekal, který také neopomněl připomenout svátek a blížící se půlkulaté narozeniny otce Ludvíka. Společně s osmi ratíškovickými poutníky jsme poté zahájili naši pouť. I když nás vyšlo méně než obvykle, cítili jsme velké spojení a alespoň v myšlenkách jsme s sebou měli nejen úmysly naší pouti, ale i ostatní poutníky, kteří se s námi nemohli zúčastnit.

Pouť na Velehrad 2020

Letošní pěší pouť na Velehrad v r. 2020 byla jiná a zvláštní: 1. Byla to výroční pouť (konala se již podvacáté!). 2. Bylo nás méně – nejen naše skupinka poutníků z Ratíškovic byla poloviční, ale i celková velká skupina všech poutníků ze všech směrů byla menší. 3. Šli jsme tentokrát jinou cestou – kvůli koronaviru i nějakým opravám jsme nemohli přenocovat na obvyklém místě v Boršicích. A tak jsme druhý den poutě po přespání v tělocvičně v Bzenci šli do Nedakonic, kde jsme mohli z dobroty místního faráře P. ICLic. Mgr. Josefa Rýznara mohli přespat. A nejen to.

Pěší pouť na Velehrad 2020

20.08.2020 - 15:00

Jako loni se na Velehrad vypravíme pěšky z Ratíškovic. Celková pěší trasa je dlouhá zhruba 30 km. Vyvrcholením bude mše sv. na Velehradě 22. 8. v 11:30. Mši sv. bude sloužit o. biskup Vojtěch Cikrle.

Farní pouť do Mikulova a okolí

16.05.2020 - 08:00

AKCE JE ZRUŠENA kvůli nemožnosti udržet 2m odstupy

Na letošní farní pouti bychom chtěli navštívit krásné město Mikulov a pár míst v jeho okolí. Všechny podrobnosti budou zveřejněny postupně.

Farní pouť na Českou Kanadu

Cílem naší letošní farní pouti byla oblast na jihozápad od Telče. 18. července jsme se vydali autobusem do oblasti České Kanady. 

Česká Kanada 

Návštěva Jeseníků

V první polovině srpna jsem s přítelkyní Marcelou zajel na několik dní do Jeseníků. Počasí nám přálo, a tak jsme si troufli jít na poměrně náročnou cestu nespoutanou a divokou přírodou z Karlovy Studánky na chatu Barborku a zpět do Studánky. Cesta je vedena kolem říčky Bílé Opavy, částečně se jde po lávkách, žebřících, schodech. Občerstvení je až po 5,5 km. Následující den jsme si vyšlápli na lehčí túru jen 3,5 km na Praděd. Daleké výhledy a námaha stály za to. 

Letní pouť ke sv. Liborovi

Prázdniny 2019. Už jsou pomalu za námi, a když si je promítnu zpět, tak nám z nich zůstalo několik krásných duchovních zážitků. První, hned z počátku prázdnin z tradiční pouti v Radějově na svátek sv. Cyrila a Metoděje. A bylo milé překvapení, že hlavním celebrantem byl arciopat břevnovského kláštera, benediktinský mnich P. Petr Prokop Siostrzonek. Vzpomínal, že na pouti v Radějově byl již jednou, a to před 30 lety, v červenci 1989.

Pouť do Říma

Na konci srpna jsme se s několika dalšími přáteli vydali na cestu do Říma. Někteří jsme letěli letadlem poprvé, takže už to byl zážitekSmile. Část přijela do města už v úterý dopoledne, část až večer. Měli jsme všichni společně pronajatou vilu v části Trastevere, asi 10 minut od nádraží a zastávky MHD. Celkem nás bylo 17. Díky otci Milanovi jsme měli každý den mši svatou. 

Pouť na Velehrad 2019

Opět nastal čas konce srpna a prázdnin, a tím i naše „pěší pouť na Velehrad“. Pro několik farníků z našich farností, vlastně tentokrát pouze pro říčanské (+ pana faráře) to znamenalo přijet auty do Ratíškovic (22. srpna 2019) a po mši sv. spolu s některými farníky z Ratíškovic se vydat na cestu, hned po požehnání místního faráře o. Jiřího Čekala.

Už po několika stech metrech na nás čekalo milé přijetí a pohoštění ze strany některých obyvatelů Ratíškovic. Po něm jsme šli směrem Vacenovice (zastavili jsme se navíc u nového kříže), Vracov, do Bzence, kde jsme přespali v tělocvičně.

Stránky

Subscribe to RSS - Poutě a poutní místa