Pouť do České Kanady

Dne 18. května 2019 se konala farní pouť společenství OŘÍKu, na které se ale jako vždy kromě farníků z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic účastnila spousta dalších milých lidí z okolí. Naším cílem bylo jižní rozhraní Moravy a Čech, kterému se někdy říká Česká Kanada.

Nejprve jsme se zastavili v kostele v Nové Říši, kde jsme měli i mši sv. Osobně se nám věnoval pan opat, který nám řekl o kostele a klášteře, který jsme si pak i mohli projít, mnoho zajímavých informací.

Pak jsme jeli do Kostelního Vydří, kde jsme byli chvíli v krásném kostele a pak jsme si ještě mohli nakoupit různé knihy a jiné věci v obchodě Karmelitánského nakladatelství. Pak jsme navštívili Dačice, kde jsme se i naobědvali, vyfotili se u kostky cukru, která tam byla vynalezena, a navštívili zámek s muzeem. Dalším cílem byl hrad Landštejn a pouť jsme korunovali ve Slavonicích. 

Místa to byla krásná, měli jsme štěstí na hezké počasí, Bůh nám ve všem požehnal.