Pouť na Velehrad v roce 2021

Letos (v r. 2021) se konala již 21. děkovná a prosebná pěší pouť na Velehrad. Již v neděli 22. srpna vyšli první poutníci, postupně vycházely další proudy poutníků z různých míst. Náš proud – tzv. jižní – se přidal až ve čtvrtek. 

Během pouti jsme se samozřejmě modlili, také se bavili, četli jsme z připravených materiálů (hlavním tématem letošní pouti byla Ježíšova blahoslavenství) nebo z osvědčených knih (Milý Pane Bože – modlitby dětí, či Murphyho zákony o církvi).

V sobotu nedaleko cíle naší pouti se sešlo celkem 11 proudů a ve velehradské bazilice se účastnilo mše sv. něco málo přes 200 poutníků. Bylo to méně než loni (kvůli nedorozumění ohledně termínu putovali někteří již o týden více, a kromě toho, covid…). 

Mši sv. na Velehradě sloužil o. biskup Antonín Basler. Po ní následoval další program. My jme ale už pomalu nastupovali do aut, abychom se vrátili domů.

Bohu díky za hezké počasí, za vyslyšení modliteb, za vynikající společenství!