Výročí narození Viléma Mrštíka

Ve dnech 12. – 14. května 2023 se v Ostrovačicích konaly „Májové slavnosti“ při příležitosti kulatého výročí spisovatele Viléma Mrštíka (14.5.1863 – 2.3.1912), který prožil část svého života v Ostrovačicích, což značně inspirovalo jeho dílo.

  • Program Májových slavností byl zahájen v pátek večer přednáškou o Vilému Mrštíkovi. Přednáška se konala ve farním sále. Paní Ludmila Zmeškalová, odbornice na Viléma Mrštíka, taky díky své dlouholeté práci v Památníku Pohádky máje (který je nyní bohužel uzavřen), nám řekla mnoho zajímavých informací, doprovázených pěknými fotografiemi.
  • V sobotu v rámci Májových slavností se konal Pochod Podkomorskými lesy od Sokolovny a večer bylo letní kino. 
  • V neděli program slavností pokračoval už ráno mší sv., která byla obětována za celou naši obec – městys Ostrovačice. Odpoledne byl v kostele koncert pěveckého souboru Rosalky z Rosic, který přitáhl do kostela veliké množství účastníků, kteří by jinak do kostela nepřišli. Po koncertě následovalo položení květin k Pamětní desce Viléma Mrštíka, a pak se účastníci přesunuli na faru, kde program pokračoval prohlídkou a přátelským posezením (viz Den otevřených dveří).

Trošku byl program pokažen škaredým počasím – téměř celou sobotu i neděli pršelo – dá se však přesto říci, že se tyto Májové slavnosti podařily. Veliká práce s přípravou byla odměněna spokojeností obrovského množství účastníků.