Farní pouť na Svatou Horu

Dne 20. května 2023 se konala farní pouť. Jako cíl jsme si vybrali vzdálenější místo než v uplynulých letech, totiž Svatou Horu u Příbrami. Proto jsme vyjížděli hodně brzy ráno – už v 6:00. Byli jsme ve dvou autobusech, v jednom poutníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic a okolí, v druhém poutníci z Domašova a okolí.

Na Svaté Hoře, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, jsme po prohlídce kostela, ambitů a okolních kaplí měli mši sv. Po ní jsme byli na obědě (stále ještě v komplexu baziliky) a posilnili se na další cestu.

Bylo třeba se vydat do dalších míst, které jsme ještě měli v plánu navštívit. První z nich byly Klokoty. I tam je rovněž kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zdrželi jsme se v něm pouze chvilku, protože tam byl jiný program, o to více jsme měli čas na prohlídku ambitů. Posledním cílem naší cesty byl Křemešník, další známé a krásné poutní místo. Kostel tam je zasvěcen Nejsvětější Trojici, má krásné okolí, a tak se po prohlídce kostela ještě někteří poutníci vydali na procházku lesem k zázračné studánce.

Bylo to krásné, ale již jsme se museli vydat na zpáteční cestu. 

Jako správní poutníci jsme se v autobuse modlili růženec a další modlitby. Tak jsme prožili hezký společný den a posílili společenství mezi sebou i s Bohem.