Tábor na faře 2023

Ve dnech 23. – 29. července 2023 probíhal opět týdenní pobyt dětí na faře v Ostrovačicích. V nepochopitelně dobré atmosféře laskavosti a vzájemné pomoci si děti hrály, soutěžily, hledaly poklad, taky hodně jedly i se modlily. Zmíněná dobrá atmosféra byla nepochopitelná kvůli rozdílnému věku dětí, které, viděno zvenčí, spolu těžko mohly mít společné zájmy. K této dobré atmosféře velikým dílem přispěli obětaví vedoucí i jejich pomocníci, „praktikanti“, a samozřejmě Bůh se svým hojným požehnáním. Děti se už nyní těší na prázdniny příštího roku!