Velehrad 2023

Opět jsme se vypravili na Velehrad pěšky z Ratíškovic. Naše pouť začala ve čtvrtek 24.8.2023 mší sv. v ratíškovském kostele, po které jsme se pozdravili se všemi, vyfotili, vyprosili požehnání od místního p. faráře Jiřího Čekala, a pak se vydali na cestu. Ještě v samotných Ratíškovicích jsme měli první zastávku u Jezérka, kde nás jako obvykle milí farníci pozdravili a pohostili. Posíleni jsme putovali do Bzence, kde jsme přespali v tělocvičně.

Naše putující skupinka tzv. jižního směru měla 25 členů – z Ratíškovic, našich farností „OŘÍKu“ i dalších. Pár poutníků mezi námi bylo ze severní Moravy, jejich „olomoucký“ proud letos nebyl organizován, tak se přidali k nám. Byl mezi nimi i jeden kněz – o. Pavel, který nyní působí v Miloticích. 

Další den jsme šli pěšky až do Boršic, kde jsme měli mši sv., přespali na faře, a v sobotu ráno už na nás čekalo jen pár kilometrů do cíle naší pouti, na Velehrad, kde celá pouť vyvrcholila mší sv., kterou slavil pomocný hradecký biskup Josef Kajnek.

Horké počasí v sobotu vystřídal déšť, pro většinu poutníků spíše příjemný. Symbolizoval též Boží požehnání, které jsme během celé pouti přijímali.