Výlet dětí do Rajhradu

Dne 19. ledna 2024 se v rámci výuky náboženství uskutečnil výlet dětí do Rajhradu. Zorganizovala ho a vedla paní katechetka Magda Blažková, které za to patří veliké poděkování!

Dne 19. ledna 2024 se v rámci výuky náboženství uskutečnil výlet dětí do Rajhradu. Zorganizovala ho a vedla paní katechetka Magda Blažková, které za to patří veliké poděkování! Poděkování patří též paní Evě Kokoliové a paní Anně Břehové (obě farnice jely s dětmi jako doprovod), paní Zdislavě Křížové, která v Říčanech děti vypravila. A nesmíme zapomenout na tatínka jednoho z dětí, který zaplatil autobus, a na bratra Nauma, který výletníkům v Rajhradě věnoval spoustu svého času. Pán Bůh zaplať též za prohlídku Památníku písemnictví, kterou měly děti zdarma, a za tamního úžasného průvodce.

Kromě krásných prostor kláštera a kostela si děti mohly prohlédnout i zahradu a stáje kláštera. Nejvíce děti zaujala prasata, která se v klášteře chovají, též morčata, králíci a kachny. Mnohé děti ale byly ohromeny také klášterní knihovnou s velikým globusem uprostřed.

Výlet se velmi vydařil a děti budou mít dlouho na co vzpomínat!