OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 3 (14. 12. 2008)

Válečná vzpomínka

V době svého působení v Ostrovačicích se P. Kopáček staral o hospodářství a polnosti, učil 2x týdně náboženství, po válce opravil zničenou faru, kostel, a rovněž kostel v Říčanech, který byl značně poškozen.

Prožil zde válečnou dobu a frontu, v níž hrozilo jemu a lidem ukrytým ve farním sklepě zastřelení, jak vzpomíná pan Cvrkal.

Dík za statečnost a rozvahu

Letos vzpomínáme 120. výročí narození P. Jana Nepomuka Kopáčka, který působil v Ostrovačicích jako farář v letech 1941-1947.

Proč ještě dnes zůstává vzpomínka na P. Kopáčka tak živá u starší generace? Je to především pro jeho neohrožený postoj v době války.

Vzpomínky na P. Jana Nepomuka Kopáčka

P. Jan Nepomuk Kopáček se narodil 18. 8. 1888 v Bobrové, vysvěcen na kněze byl v roce 1912. Působil v benediktinském klášteře v Rajhradě. Po odchodu P. Placida Buchty z Ostrovačic nastoupil P. Kopáček v roce 1941 na jeho místo. Působil zde do roku 1947. Po tragické nehodě P. Kotyzy se musel vrátit do Rajhradu, kde byl hospodářem až do r.1950.

Kalendárium začátek r. 2009

24. 12.

Půlnoční mše sv.

25. 12.

Zpívání u jesliček

Říčany - kostel v 17.00

28. 12.

Obnova manželského slibu při všech nedělních mších sv.

31. 12.

Poděkování za uplynulý rok

Ostrovačice - kostel v 15.00 Veverské Knínice - kostel v 16.30

6. 1.

Tříkrálová sbírka okolo 6. ledna ve všech obcích

11. 1.

Loučení s jesličkami

Říčany - kostel v 17.00

23. 1.

Modlitby rodin

Ostrovačice - kostel v 17.00

24. 1.

Veverské Knínice - kostel v 17.00

25. 1.

Vánoční přání (2008)

Milí farníci, sestry a bratři

Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh... Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1...).

Modlitba v den Kristova Narození

MODLITBA V DEN KRISTOVA NAROZENÍ

Ó Králi nebe a věčnosti,

tvé zaslíbení nám svítí nad propastí tmy

a tichá sláva Matky Panny nás objímá.

Ó Spáso našeho života, Děťátko milostí zářící,

Syne Boží s mocí nejvyšší, světlem své lásky nás zažehni

a k Sobě nás jednou všechny vezmi,

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 3 (14. 12. 2008)