Hudba

Martina Trchová a Noc kostelů 2024

Posledním bodem programu Noci kostelů 2024 v Ostrovačicích byl koncert Martiny Trchové, zpěvačky, skladatelky, textařky, výtvarnice a spisovatelky. 

Už před samotným koncertem jsme mohli obdivovat její krásné drobné obrázky, které byly vkusně umístěné v kapli prelatury. Rovněž jsme si mohli prolistovat její nedávno vydanou knihu Babi.

Samotný koncert v poslední místnosti, hned vedle kaple, začal ve 21 hodin, trval téměř hodinu, a hudebnice nám zahrála některé ze svých písní, mezi jinými i takové, které vyjdou brzy na jejím novém albu.

Koncert v prelatuře

02.06.2024 - 14:00

Dne 2. 6. 2024 ve 14:00 se v prelatuře v Ostrovačicích bude konat koncert. Nedělní odpoledne zpříjemní svými písničkami Jiří Helán a Hana Cvrkalová. Jiřího Helána jistě znáte z dechové hudby Moravanka a Moravěnka, a také z českého rozhlasu Brno. Hana Cvrkalová zpívá často s Jiřím Helánem, a je ostrovačická rodačka i naše milá farnice.

Bach nebo Mozart?

Hudební vkus je otázkou tak delikátní, že o něm lze říci totéž, co o názorech na politiku: Quot capita tot sententiae. Podle seriózních sociologických výzkumů má soustavný zájem o hudbu klasickou, neboli jak se velmi nesprávně říká vážnou (srovnejme bodré biedermeierovské veselí takového Josefa Haydna s šílenou drastičností black- trash- nebo deathmetalu), toliko tříprocentní menšina populace. Smělo by se opovážlivě očekávat u kléru a vůbec u lidí zaměřených duchovně, že v jejich kategorii toto procento poněkud naroste.

Listověj v Říčanech

20.04.2024 - 19:00

V sobotu v 19 hodin v kostele v Říčanech začne koncert skupiny Listověj, která se zaměřuje na zhudebněné básně Jana Zahradníčka a jiných básníků.

Spirituály Ireny Budweiserové

15.03.2024 - 19:00

V pátek 15. března 2024 v 19:00 hodin v kostele v Říčanech u Brna se uskuteční spirituálový koncert Ireny Budweiserové. Vstupenky je možné si koupit v předprodeji za 150,- Kč v knihovně v Říčanech (tel. 546427479), na místě pak za 180,- Kč. Kapacita míst je omezená.

Slavní hudebníci co do zbožnosti, vážnosti i veselosti

Začněme tedy nevesele. Despoticky se chovající skladatel a dvorní hudebník „krále slunce“ Ludvíka XIV., Jean Baptiste Lully, dirigoval orchestr způsobem v barokním období obvyklým, totiž klepáním holí o zem. Při jednom z pompézních představení ve Versailles si ovšem z nepozornosti propíchl taktovací holí nohu, dostal sněť a vbrzku zemřel. Dobře mu tak.

Koncert Listověj podruhé

03.06.2023 - 19:00

V sobotu v 19 hodin v kostele ve Veverských Knínicích (po skončení obvyklé bohoslužby) začne koncert skupiny Listověj, která se zaměřuje na zhudebněné básně Jana Zahradníčka a jiných básníků.

Koncert Listověj

12. února 2023 se v ostrovačickém kostele konal koncert skupiny Listověj. Trojice hudebníků hraje a zpívá písně s texty Jana Zahradníčka a dalších katolických básníků. Pro mnohé z nás byla tato skupina velikým objevem. Jednalo se o velmi inspirativní setkání s příjemnou hudbou a mnoha novými poznatky.

Koncert ZUŠ podruhé

Tak jako v předchozím roce i v r. 2022 proběhl v kostele v Ostrovačicích adventní koncert dětí ze Základní umělecké školy Rosice. Loni měl koncert veliký úspěch, proto již tehdy bylo rozhodnuto, že se za rok koncert bude konat znovu.

A to se stalo. Koncert se konal 18. prosince 2022 na 4. neděli adventní. Opět byl plný kostel, samozřejmě především rodičů a prarodičů vystupujících dětí.

Všem se koncert moc líbil a rodiče byli hrdí na své děti, které se velmi nadřely, když se na koncert připravovaly. Že bychom koncert uspořádali opět za rok?

Koncert skupiny Listověj

12.02.2023 - 16:00

Dne 12. února 2022 odpoledne v 16 hodin v kostele v Ostrovačicích se bude konat koncert skupiny Listověj, která se zaměřuje na zhudebněné básně Jana Zahradníčka, hraje však i mnoho jiných krásných písní.

Setkání chrámových sborů v Kralicích

V neděli dne 20. 11. tr. se v kostele sv. Martina v Kralicích nad Oslavou uskutečnilo setkání chrámových sborů. Konalo se u příležitosti svátku sv. Cecílie, patronky hudebníků. Zúčastnil se i náš chrámový sbor od sv. Petra a Pavla v Říčanech spolu se sborem od sv. Martina z Kralic. Toto setkání tentokrát obohatili i Babylonští trubači. Každý z přítomných sborů vystoupil za doprovodu svých vedoucích a zazpíval připravené skladby. Krásným vyvrcholením tohoto setkání bylo spojení všech tří sborů, kteří za doprovodu Babylonských trubačů zazpívali Hubertskou mši od Petra Vacka.

Svatocecilské setkání Kralice 2022

Letošní setkání sborů ke cti sv. Cecilie se konalo 20. listopadu 2022 v Kralicích. Kromě scholy od sv. Petra a Pavla z Říčan a chrámového sboru od sv. Martina z Kralic zde vystoupili Babylonští trubači. Po krátkém vystoupení každého z obou sborů zazněla Svatohubertská mše. Hlavními interprety byli Babylonští trubači, navíc však zpívaly oba sbory. Jednotlivé části mše uváděl vedoucí trubačů, seznámil nás přitom s mnoha zajímavými údaji, souvisejícími s mysliveckým troubením i myslivostí. Setkání tak bylo nejen velmi krásné, ale i poučné a zajímavé.

Svatocecilské setkání 2022

20.11.2022 - 15:30

V neděli 20. listopadu 2022 se bude v kostele v Kralicích konat každoroční setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecilie, patronky hudebníků. Začátek je v 15:30. Účinkují Chrámový sbor od sv. Petra a Pavla z Říčan, chrámový sbor od sv. Martina z Kralic a Babylonští trubači. Během koncertu zazní především část Svatohubertské mše.

Varhanní festival v České Třebové 2022 - 4. koncert

15.10.2022 - 19:00

4. koncert Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka se koná v kostele sv. Jakuba v České Třebové 15. října 2022. Začátek je v 19 hodin. Koncert nese jméno „Variační umění“ a zazní na něm skladby Johanna Sebastiana Bacha, Přemysla Kšicy, Maxe Regera a Zdeňka Pololáníka.

Varhanní festival v České Třebové 2022 - 2. koncert

01.10.2022 - 19:00

2. koncert Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka se koná v kostele sv. Jakuba v České Třebové 1. října 2022. Začátek je v 19 hodin. Koncert nese jméno „Romantické varhany“ a zazní na něm skladby Fréderica Chopina, Césara Francka, Alexandra Guilmanta a Zdeňka Pololáníka.

Stránky

Subscribe to RSS - Hudba