Hudba

Koncert k poctě sv. Cecílie 2021

V neděli 21. listopadu 2021 se v Říčanech konalo další tzv. Svatocecilské setkání, tedy hudební setkání k poctě sv. Cecilie, patronky zpěváků a hudebníků.

Původně měly vystupovat dva sbory (viz program koncertu níže), nakonec ale kvůli onemocnění několika účinkujících na setkání vystoupil pouze sbor „domácí“: Schola sv. Petra a Pavla z Říčan.

Setkání se velmi vydařilo.

Program

Schola sv. Petra a Pavla z Říčan

Vedoucí Dagmar Ryšánková

B. Fliedr: Rozžíhá

Koncert Ireny Budweiserové 2021

15.10.2021 - 20:00

V pátek 15. října 2021 ve 20 hodin bude v kostele v Říčanech koncert Ireny Budweiserové. Předprodej vstupenek probíhá do té doby každý den v knihovně v Říčanech. Kapacita míst je omezená.

Poslední koncert Mezinárodního varhanního festivalu 2021

16.10.2021 - 19:00

Poslední koncert festivalu nese název „Zdeněk Pololáník Jubilejní“ (je zde řeč o jubileu pana Pololáníka z minulého roku, ve kterém se festival kvůli covidu nemohl konat) a vystoupí na něm Petr Kolař (dirigent), Beseda brněnská (Brněnský filharmonický sbor) a Drahomíra Matznerová (varhany). Koncert se koná v kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové začíná v 19 hodin.

Předposlední koncert Mezinárodního varhanního festivalu 2021

09.10.2021 - 19:00

Od 18. 9. až do 16. 10. probíhá již 17. ročník Mezinárodního varhanního festivalu v České Třebové. Předposlední z koncertů 9. 10. v kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové začíná v 19 hodin. Vystoupí na něm studenti pražské AMU. Zazní skladby Bedřicha Antonína Wiedermanna, Otmara Máchy, Zdeňka Pololáníka aj.

Noc kostelů v Říčanech s koncertem

Dne 28.5.2021 se konala Noc kostelů. Náš kostel v Říčanech se k této akci připojil tím, že se zde konal koncert Kláry Jelínkové (zpěv) a Tomáše Jeřábka (varhany a zpěv). Mnoho účastníků slyšelo v jejich vynikajícím podání krásné písně Pie Jesu, Ave Maria, Panis Angelicus. Mnoho lidí, kteří do kostela běžně nechodí, se seznámilo s tímto kostelem a měli tam hezký zážitek.

2. koncert Brněnského varhanního festivalu 2020

30.09.2020 - 19:30

Ve dnech 2. 9. až 30. 9. se koná již 40. ročník Brněnského varhanního festivalu. Druhý koncert, na kterém zazní skladby našeho varhaníka pana Zdeňka Pololáníka, se koná 30. září 2020 v 19:30 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně.

1. koncert Brněnského varhanního festivalu 2020

16.09.2020 - 19:30

Ve dnech 2. 9. až 30. 9. se koná již 40. ročník Brněnského varhanního festivalu. První koncert, na kterém zazní skladby našeho varhaníka pana Zdeňka Pololáníka, se koná 16. září 2020 v 19:30 v Brně u sv. Augustina.

Vánoční koncert na Javůrku 2019

21. prosince 2019 uspořádala obec Javůrek v místní sokolovně vánoční koncert, na kterém na žádost pořadatele vystoupila říčanská schola se sólistkami, bývalými členkami sboru, Terezkou Čertkovou (soprán) a Dorotkou Ryšánkovou (mezzosoprán). 

Do programu jsme zařadili nově nastudované písně: Bim, bam!; V Betlémě se svítí; Přišlo jsi k nám, Jezulátko; Krásná Panna a Dny zázraků a přání. Na závěr vystoupení všichni společně zazpívali několik nejznámějších koled.

Potěšující skutečnost

Asi před sedmi lety studoval ve Vídni jeden mladík z Českých Budějovic na konzervatoři housle. Chodil k nám do českého kostela a po mši i do našeho klubu. 

Vždy hladový, tak jsem ho občas pozvala na jídlo. Po roce studia se vrátil do Prahy, kde ukončil své magisterské studium. Hned na první pokus se dostal do České filharmonie. Jaká to radost! 

Vánoční koncert na Javůrku

21.12.2019 - 17:30

V sobotu 21. 12. 2019 v 17.30 v  sokolovně obce Javůrek se bude konat VÁNOČNÍ KONCERT.

Účinkují:

  • Schola sv. Petra a Pavla z Říčan se sólistkami Dorotkou Ryšánkovou a Terezkou Čertkovou.
  • Žesťový soubor ZUŠ Rosice.
  • Děti z MŠ Javůrek.

Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Adventní koncert v Říčanech 2019

8. prosince 2019 se v kostele v Říčanech konal adventní koncert, na kterém vystoupil chrámový sbor z Rosic a Neslovic „Collegium Trinitatis“. 

„Sbor funguje již řadu let pod vedením pana Jaroslava Paika, v posledních letech vedou sbor společně s paní Marií Krajsovou. Repertoár mají různý, ale věnují se především duchovní hudbě. Pravidelně svým zpěvem obohacují mše svaté a večery Taize a v Rosicích pořádají 2x do roka koncerty - o pouti v kapli Nejsvětější Trojice a vždy koncem roku v kostele sv. Martina“ (z úvodní řeči pana Jiřího Piláta).

Na koncertě zazněly tyto skladby:

Setkání k poctě svaté Cecilie 2019

V neděli 24. listopadu 2019 se uskutečnilo obvyklé setkání sborů k poctě sv. Cecilie. Letos se konalo v Kralicích nad Oslavou v krásném chrámu sv. Martina. Vystoupily pouze dva sbory – místní sbor z Kralic, zasvěcený tak jako kostel sv. Martinovi, a naše schola sv. Petra a Pavla z Říčan. Každý sbor nejprve předvedl samostatně své pásmo připravených skladeb, ke konci pak oba sbory zazpívaly současně. Oba sbory zpívaly velmi krásně, náš zaujal mj. třemi dětmi, které zpívaly svá sóla a jsou nadějí pro budoucnost říčanské scholy.

Adventní koncert 2019

08.12.2019 - 15:00

V neděli 8.12.2019 v 15:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech se bude konat Adventní koncert. Účinkuje schola působící při rosické a neslovické farnosti „Collegium Trinitatis“. Všichni jste srdečně zváni!

Duchovní koncert Ireny Budweiserové

V sobotu 9. listopadu 2019 v 19:00 hodin konal v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech u Brna koncert Ireny Budweiserové. Zazněly na něm spirituály i jiné písně, které paní Irena Budweiserová zazpívala svým výjimečným krásným hlasem a vynikajícím způsobem doprovodil na kytaru Jakub Racek. Kostel byl zcela plný. Díky účinkujícím a taky pořadatelům, panu Vojtěchu Polanskému a firmě Startech, která koncert financovala. Díky za dobrovolný příspěvek účastníků 8530,- Kč, který organizátoři darovali farnosti pro její potřeby.

Stránky

Subscribe to RSS - Hudba