Umění

Výstava ve škole

Pro slavný den patronů našeho kostela sv. Petra a Pavla připravili někteří obyvatelé Říčan v přízemní třídě školy výstavu s obrazy, fotografiemi a jinými předměty z naší obce.

Výstavu zahájila paní Ludmila Franzová, hlavní organizátorka toho všeho, spolu s panem starostou ing. Janem Studeným, který pí Franzové za vše poděkoval.

O umění

Z pozvánky na výstavu Vladimíra Kokolii v Galerii Václava Špály v Praze:

Jeden umělec věřil na existenci umění a obětoval mu život. Pak se ukázalo, že to nebyl žádný život.

Jeden umělec myslel, že se něco zachrání, když bude uměním zachraňovat. Stal se z něho prokletý umělec.

Jeden umělec si zakládal na koulích. Díky koulím se dostal do nejvyšších pater umění a jeho koule byly zavedeny v hodinách výtvarné výchovy. Jednoho dne se probudil a koule nikde.

Subscribe to RSS - Umění