Náboženství

Sederová hostina poprvé

Jak bylo dopředu ohlášeno, konala se v našich farnostech poprvé „Sederová hostina“. Oslavovali jsme velikonoce spojeni s našimi staršími bratry ve víře, Židy. Nechali jsme se obohatit krásnými myšlenkami, modlitbami, oslavovali jsme našeho Boha, jediného Boha, který nás vyvolil a převedl z otroctví ke svobodě.

Sederová hostina v Ostrovačicích

01.04.2010 - 19:30

Na Zelený Čtvrtek bude u nás trochu jiný program než v jiných letech. Bude u nás pouze jedna mše sv., a to v Ostrovačicích (v 17.30). Pak bude na faře probíhat speciální večeře na připomínku židovské paschální večeře i na připomínku Kristovy poslední večeře.

Obě večeře spolu úzce souvisí. Sv. apoštol Pavel píše: „Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že i díky jen troše kvasu všechno těsto zkvasí?

Subscribe to RSS - Náboženství