Informace z farnosti (1995)

* V sobotu 10. června se uskuteční pouť po stopách sv. Prokopa. Doprovázet nás bude pan ing. František Valdštýn. Přibližný program putování: Libice (sv. Vojtěch) - Chotouň (rodiště
sv. Prokopa) - Sázava (hlavní program). Na zpáteční cestě - Třebíč (bazilika sv. Prokopa). Všechny bližší informace budou ještě upřesněny. Zájemci se jako vždy mohou hlásit u paní Marušky Ševčákové.

* Komunita Emmanuel pořádá ve dnech 30. 6. - 2. 7. Duchovní setkání mládeže (pro mladé ve věku 15-25 let). Budete-li mít zájem, přihlaste se přímo u pana faráře.

* 6. - 9. 7. CELODIECÉZNÍ POUŤ MLÁDEŽE (od čtvrtka do neděle). Všichni mladí jsou zváni na tuto pouť od Prokopa ke Zdislavě, z Třebíče do Křižanova. Třebíč - bazilika sv. Prokopa, světce tohoto roku desetiletí duch. obnovy našeho národa, Velké Meziříčí - přechodné bydliště bl. Jana Sarkandera, Křižanov - rodiště bl. Zdislavy. Přihlášky, které si můžete vyzvednout v kostelích jednotlivých obcí posílejte na uvedenou adresu (na přihlášce) do 10. 6. 1995. Přihlášeným budou zaslány v druhé půlce června podrobné informace.

* 1. sv. PŘIJÍMÁNÍ
se uskuteční 18. června ve farním kostele v Ostrovačicích. Tuto svátost přijme 7 dětí z naší farnosti: JIŘÍ JAŠA, KLÁRA MORAVCOVÁ, LUCIE MORAVCOVÁ, PETR NEKUŽA, TOMÁŠ NEKUŽA, LENKA ODVÁRKOVÁ, VERONIKA SEDLÁČKOVÁ. Věříme, že milost této svátosti se dotkne duší těchto našich dětí a připojujeme díky za tuto úžasnou svátost, která nás spojuje s Tebou - Kriste, a se všemi bratry a sestrami navzájem.

* Slavnost sv. Petra a Pavla, neohrožených hlasatelů evangelia, budeme v tomto roce slavit 25. června.

* Duchovní příprava na přijetí svátosti biřmování vrcholí. Po celých 9 dnů, v době od Nanebevstoupení Páně až do Seslání Ducha svatého, moderovali biřmovanci naší farnosti Novénu, jejíž program naplněný písněmi, modlitbami i slovem Božím vyústil ve svatodušní sekvenci.

* Na příjezd otce biskupa Vojtěcha Cikrleho se chceme připravit duchovně, ale zároveň přichystat jemu i nám pěkné, důstojné prostředí. Vždyť naposledy byl v naší farnosti otec biskup Stanislav Zela (světící biskup Olomoucký) v roce 1943! Z tohoto důvodu jsou pro biřmovance stanoveny na měsíc srpen brigády:
29. 8. (brigáda na faře od 15 hodin), 30. 8. (brigáda na faře od 15 hodin), 31. 8. (brigáda na faře od 15 hodin), 3.9. v 15 hodin, 16. 9. generální brigáda - CELÝ DEN!

* S končícím školním rokem se naše děti mohou těšit na den plný her. Přesné datum a místo konání se, děti, určitě dozvíte včas!

* K blížícímu se svátku sv. Prokopa chtějí i děti přinést svůj dárek. Podle knihv Ivana Renče „Kytice z královské zahrady“ nacvičují hru POUSTEVNÍK PROKOP. Všichni se moc těšíme!