Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 6 (4. 6. 1995)

Svědectví o lásce

Často jsme v součastnosti svědky, jak se lidé sobě stále více odcizují, jak vzdálenost člověka k člověku narůstá, jak je stále více lhostejnosti a chladu v lidských vztazích. Stáváme se individualisty sobecky zaměřenými na sebe, či v nejlepším případě snad ještě na úzký okruh lidí kolem nás, takže přibývá mezi námi lidí osamocených a opuštěných.
Máme vážné obavy, aby láska, která má schopnost činit náš život únosným, se ponenáhlu z našeho života nevytrácela, protože i ona se už dnes stává stále více tržním zbožím a navíc zbožím s narůstající tendencí inflační.

Měsíc květen

Měsíc květen
je zasvěcen té, která je Květem Ráje. Matce všeho lidstva. Ničím Neposkvrněné, Milované, Duchem svatým vyvolené - Panně Marii.
Sv. Jan napsal: „Kdo tě nebude milovat, až tě pozná?“

K diecéznímu setkání mládeže (1995)

Vraťme se ještě k diecéznímu setkání mládeže s otcem biskupem. Zeptali jsme se některých kamarádů na jejich dojmy:

Mottem celého setkání byl verš Janova evengelia: Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Dojmy všech účastníků byly perfektní".

Radek

Zaujaly mne živé obrazy. Byly to výstižné a vtipně vyobrazené momenty ze života Jana Sarkandera, do kterých se aktivně zapojili i naši chlapci".

Kamila

Informace z farnosti (1995)

* V sobotu 10. června se uskuteční pouť po stopách sv. Prokopa. Doprovázet nás bude pan ing. František Valdštýn. Přibližný program putování: Libice (sv. Vojtěch) - Chotouň (rodiště
sv. Prokopa) - Sázava (hlavní program). Na zpáteční cestě - Třebíč (bazilika sv. Prokopa). Všechny bližší informace budou ještě upřesněny. Zájemci se jako vždy mohou hlásit u paní Marušky Ševčákové.

* Komunita Emmanuel pořádá ve dnech 30. 6. - 2. 7. Duchovní setkání mládeže (pro mladé ve věku 15-25 let). Budete-li mít zájem, přihlaste se přímo u pana faráře.

Jan Pavel II. v ČR (1995)

JAN PAVEL II. V ČESKÉ REPUBLICE U PŘÍLEŽITOSTI KANONIZACE JANA SARKANDERA A ZDISLAVY Z LEMBERKA (OLOMOUC 21. 5. 1995)

Seslání Ducha svatého - přání

Když se o letnicích na apoštoly vylil Duch svatý, ani jeden nezůstal sedět na své židli, aby vychutnával své vnitřní hnutí. Hnalo je to ven do ulic, a to s takovým nadšením, že se lidé ptali, co asi pili.

Louis Evely

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 6 (4. 6. 1995)