Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti 2010

11.09.2010 - 16:00

V tomto roce se bude konat již sedmý ročník „Mužského rituálu přechodu do zralé dospělosti“ (Mens Rite of Passage - MROP), inspirovaného františkánským knězem Richardem Rohrem.

Na webových stránkách věnovaných hnutí mužů, ve kterém onen rituál vznikl, je o této akci uvedeno toto:

Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které se soustředí na problematiku přechodu mužů ke zralé dospělosti. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu. Avšak už více než 500 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, že na cestě ke zralé dospělosti může být tento víkend velmi dobrým začátkem.

Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, jeho základ je však plně založen na židovsko-křesťanských hodnotách. Tímto rituálem můžete projít jen jednou, a to bez výjimek.

Nejlépe je prožít tuto zkušenost jako „samostatný a hledající“. Synové a otcové za normálních okolností nejdou k těmto iniciačním rituálům společně. Můžete přijet i se svými známými či kamarády, počítejte však s tím, že budete zařazeni do skupiny, ve které nebudete znát ostatní členy.

Připravovaná akce se bude konat 11.-15. září 2010 na Vysočině, účastnický poplatek dělá 2.900,- Kč.

Pokud máte vážný zájem o účast, přihlaste se prostřednictvím zmíněných webových stránek nebo u faráře v Ostrovačicích, který Vám dá další informace i přihlášku k vyplnění.