Novinky z Adopce na dálku

Koncem října nám ústředí Adopce na dálku© z Arcidiecézní charity Praha oznámilo, že naše adoptivní dcera Roopali Madavi po dokončení 10. třídy (obdoba našeho úplného středoškolského vzdělání) svá studia ukončila a dál už pokračovat nebude. Roopali nám poslala fotku na rozloučenou a poděkovala za naši podporu. Tím ukončila svoji účast v projektu Adopce na dálku®. Z poslední částky, kterou jsme my maminky na její vzdělání zaplatily, zůstala tedy značná část peněz nevyužita.
Pracovníci Arcidiecézní charity Praha nám nabídli dvě možnosti - buď si vybrat k adopci další dítě, na které se tato částka převede, nebo zbylý obnos přenechat k dalšímu použití podle uvážení odpovědných pracovníků. Rozhodly jsme se pro první z uvedených možností, a tak máme nového synka s trochu krkolomným jménem Sri nidhi Bhat. Je mu 10 let a chodí do 4. třídy. Píše, že by se chtěl stát elektroinženýrem, k jídlu že má nejraději rýžové palačinky a že se učí tradičnímu indickému tanci Jakšaganě. Podle fotografie i dobrozdání učitelů je moc šikovný a bystrý. Jako všechny děti zařazené do projektu Adopce na dálku® pochází z velmi chudé rodiny. Jeho tatínek by si přál, aby získal vzdělání. Protože z celkové částky 4900,- Kč pro jedno dítě v Indii naše dcerka Roopali část odčerpala, uspořádaly jsme mezi našimi farníky sbírku a příslušný obnos doplnily.
Chlapec navštěvuje školu založenou organizací MOTHER TERESA MEMORIÁL EDUCATION CHARITABLE TRUST, která působí v diecézi Mangalore, jedné z nejstarších katolických diecézí v Indii. Organizaci založily dvě vysokoškolsky vzdělané dívky, katolička a hinduistka. Seznámily se a nadchly činností Matky Terezy. I když obě pocházejí z bohatých velkoměstských rodin, použily svá věna na pomoc chudým. Jejich nadace pracuje ve velmi zaostalé části státu Karnataka v jihozápadní Indii. Z vlastních prostředků postavily zmíněnou školu. Tu v současnosti navštěvuje 600 dětí, z nichž 200 je zapojeno do projektu Adopce na dálku®. Kromě toho nadace poskytuje sociální pomoc mnoha dalším rodinám a koordinuje řadu rozvojových projektů pro nejchudší obyvatele regionu.

Obětavé „maminky“ z farnosti Veverské Knínice tedy podporují v současné době dva chlapce, každého z jiné oblasti státu Karnataka. Jeden chce být lékařem, druhý elektroinženýrem. Snad se jim to s pomocí Boží a částečně i naší podaří.

Autoři článků: