Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2007

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé České republice 57 230 371,22 Kč. Více se vykoledovalo jen v roce povodní 2005. Počet zaslaných SMS k 6. 2. 2007 byl 22 575. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě 12 949 324,50 korunami. Je to nejvyšší částka od roku 2001, kdy se v naší diecézi uskutečnila první sbírka. Již tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka tříkrálových sbírek vznikla.

V rosickém děkanství vykoledovali koledníci 719 890, 50 Kč.

Na této částce se podílejí naše obce následovně:
Ostrovačice 18 015 Kč,
Říčany 49 590 Kč a
Veverské Knínice 22 400 Kč.

Všem koledníkům, vedoucím skupinek a hlavně štědrým spoluobčanům ještě jednou děkujeme.

Podrobnější informace najdete na www.charita.cz.

DALSI SBÍRKY

Děkujeme Vám, že myslíte na druhé, při mimořádných sbírkách jsme vybrali a odeslali:

Jeden dárek navíc - adventní sbírka pro Papežské misijní dílo - dohromady 4.300 Kč

Haléř sv. Petra - pomoc potřebným rukama sv. Otce Ostrovačice 3.770 Kč Říčany 3.553 Kč V. Knínice 2.000 Kč

Misijní koláč V neděli 18. března proběhla již tradiční akce na podporu hladovějících v misijních oblastech - Misijní koláč. V Ostrovačicích 2.407,50 Kč V Říčanech 3.069,00 Kč Ve V. Knínicích 1.835,50 Kč Celkem se vybralo 7.312,00 Kč

Děkujeme srdečným Pán Bůh zaplať všem, kdo pekli, prodávali i kupovali.

Autoři článků: