Oprava kostela v Ostrovačicích (1994)

Začátkem června nastoupila firma OSS Brno (Obchodní a stavební sdružení Brno) a začala provádět práce na vnější fasádě kostela. Cena je stanovena na 350 000 Kč.
Stažení kostela, které provádějí Dopravní stavby a mosty Olomouc, bude stát 140 000 Kč.
Celkové náklady budou tedy činit asi 495 000 Kč. Práce by měly být zakončeny k 30. srpnu tohoto roku.
Pan farář s farní radou ještě jednou děkují všem, kteří přiložili ruku k dílu při otloukání staré omítky, ale i těm, kteří přispěli a přispívají modlitbou či finančně při konaných sbírkách.
Všem přičinlivým Pan Bůh zaplať!