Tříkrálová sbírka - historie a současnost

V roce 2000 se v Olomoucké arcidiecézi podařilo poprvé úspěšně zorganizovat Tříkrálovou sbírku. Od roku 2001 je tato sbírka organizována na celorepublikové úrovni.

Také v našich obcích se TKS stala tradicí. V prvním lednovém týdnu, ve dnech 6.-8. ledna 2006 opět navštíví naše domovy Tři králové... Tito koledníci a hlavně jejich dospělí vedoucí si zasluhují vysoké společenské uznání a ocenění.

Nemusí být vždy lehké předstoupit před veřejnost v roli prosebníka. Děkujeme skupinkám dětí a jejich vedoucím, kteří pochopili a činem projevili, že jde o dobrou věc.
Otevřeme jim proto své dveře a svá srdce. Je to projevem úcty k životu, k rodině, soucítění s trpícími a lidmi v nouzi. Je to projevem snahy. Charita pomáhá nejen věřícím, ale každému, kdo pomoc potřebuje. Děkujeme proto za vaše štědré příspěvky těm, kteří se neobejdou bez vaší štědré pomoci. Hluboce si vašeho přístupu vážíme.

Informace o výsledcích Tříkrálové sbírky 2005 a jejich využití

Částka 2 225 136 Kč z oblasti Brno - venkov byla opravdu rekordní a náš okres se stal nejštědřejší oblastí v brněnské diecézi. V našem okrese jde každoročně o největší část.

Rozdělení:
65% pro potřeby Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a jednotlivých farností
5% režijní náklady
5% chod České katolické charity
15% přiděleno diecézní charitě
10% na humanitární pomoc

Plně jsme si vědomi, že se na výtěžku TKS 2005 podepsalo neštěstí v jihovýchodní Asii, a z tohoto důvodu uvolnilo vedení Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa ze svých 65% výtěžku dalších 10% na pomoc postiženým oblastem.

Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar
K + M + B + 2006
Kristus ať toto obydlí požehná!

Autoři článků: