Úmrtí Jaroslava Čertková

Pán nad životem a smrtí si k sobě povolal po dlouhé a těžké nemoci naši drahou Jaroslavu Čertkovou, aktivní farnici a dlouholetou varhanici ve Veverských Knínicích. Rozloučíme se s ní v sobotu 18. července v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích.

Témata:

Život farnosti: