Lidé

Čtyřicítka

V Bibli mají některá čísla kromě obvyklého významu i význam vnitřní, symbolickou hodnotu. Významné je číslo 40.

ThDr. Ing. Pavel Kopeček, přednášející liturgiky na Teologické fakultě Palackého university v Olomouci a také na Katolické teologické fakultě university Karlovy v Praze píše:

Schola sv. Petra a Pavla

Sbor začal své působení od září 1993. Nejprve v prostorách OÚ ve velké zasedací síni, po krátké době v kostel a trvale zakotvil v prostorách rodinného domku u Ryšánků z důvodu nepraktického přenášení nástrojů na úřad či velké zimy v kostele. Vznikl jako sbor dětí a mládež a hned v prvním roce dostal svůj název Schola sv. Petra a Pavla.

Lidé a současnost kostela ve Veverských Knínicích

Mše sv. ve Veverských Knínicích bývá (až na výjimky) v neděli v 10.30, ve všední dny obvykle ve středu v 17.00. Pro aktuální bohoslužby viz Pořad bohoslužeb.
V současné době chodí do kostela (v neděli) 30 – 50 lidí (při posledním sčítání farníků 19. 4. 2009 na bohoslužbě bylo 61 věřících).
Kostelník: pan František Čertek.
Varhaník: magistra Zdeňka Nejezchlebová.
Při mších svatých přisluhují tito ministranti: Václav a Jakub Kadlčkovi, Vít, Radek a Dominik Nejezchlebovi.

Lidé a současnost kostela v Říčanech

Mše sv. v Říčanech bývá (až na výjimky) v neděli v 9.00, ve všední dny obvykle ve čtvrtek v 18.00. Pro aktuální bohoslužby viz Pořad bohoslužeb.

Lidé a současnost kostela v Ostrovačicích

Mše sv. v Ostrovačicích bývá (až na výjimky) v neděli v 7.45, ve všední dny obvykle v pátek v 18.00 a v sobotu v 7.45. Pro aktuální bohoslužby viz Pořad bohoslužeb.

Naše společenství

Jsme společenstvím tří obcí – tato slova vyslovil nedávno zesnulý o. Bedřich.
Podle zkušenosti zde působících kněží jsou tato slova však spíše zbožným přáním. V jednotlivých našich kostelích jsou sice určité náznaky společenství, do skutečného společenství máme zatím ještě daleko.

Úmrtí Jaroslava Čertková

Pán nad životem a smrtí si k sobě povolal po dlouhé a těžké nemoci naši drahou Jaroslavu Čertkovou, aktivní farnici a dlouholetou varhanici ve Veverských Knínicích. Rozloučíme se s ní v sobotu 18. července v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích.

Témata:

Život farnosti:

Subscribe to RSS - Lidé