Poučení pro seniory nad 65 let podle Maxe Kašparů

Minulost - hovořit o minulosti znamená být k smíchu, nikoho to nezajímá, všichni jsme to slyšeli mnohokrát a často to ani není pravda. Někteří sice soucitně naslouchají, ale mají toho dost. Doporučuje se upozornit „stárneš" ap. Budoucnost je k pláči, rovněž o budoucnosti není dobré příliš hovořit, ale je nutné se připravit, např. madla v koupelně a na záchodě, optimální teplo, teplá voda, výtah či doprava po schodech, zuby, brýle, čitelný mobil, naslouchátka pro hluchnoucí. Nedoslýchavost nesmírně popuzuje.

Přítomnost je nejdůležitější, je třeba ji náležitě využít.

Doporučení

 • mít jeden domov, který důvěrně známe, a kde jsme spokojeni
 • nešetřit, již nebude příležitost úspor využít, potomci to rozhází
 • uvědomit si svoji nedůležitost
 • starat se o přiměřené zdraví
 • být samostatný bez partnera, umět si uvařit, vyprat apod., u žen zvládat mužské činnosti
 • mít přátele pozitivně laděné, tam, kde se jenom naříká a nadává, tam nechoďte
 • ve společnosti mluvte přiměřenou intenzitou, příliš hlasitá mluva odpuzuje
 • mít dostatek času, říci „nemám čas“, znamená, buď „nechce se mi“ nebo „jsem neschopný“
 • nic nemusíte
 • mějte svůj majetek, byt, peníze, žít každý za své, říkat si o peníze je ponižující
 • nenechat si mluvit do života, ať si mladí nechají své rady pro sebe
 • mladým do ničeho nemluvit, poradit jenom pokud se zeptají a odpovědět pokud možno to, co chtějí slyšet
 • připustit, že jsme sami v minulosti udělali mnoho chyb
 • nepředstírat mládí a chuť na sex, když není
 • nedělejte dětem obětavou tchyni, tchána, péče o vnoučata již není povinnost
 • přiměřeně se pohybovat, cyklisté s přilbou a kartou zdravotní pojišťovny
 • e-mail neposílat mladým, mají jiný vkus, vzbuzujeme soucit
 • nepředvádět se, je to trapné
 • oblékat se přiměřeně věku, ne příliš mladě
 • nepřejídat se, nekouřit, přiměřeně pít alkohol
 • výchova seniorů je nesmysl
 • velmi důležitá je čistota, denně má být koupel, zápach odpuzuje
 • pravidelně používat Internet 

Autor je psychiatr, katolický kněz a docent na univerzitě, žije v Jihlavě. Zaznamenáno z jeho vystoupení na ČR2 v roce 2010, předáváno po Internetu. 

Autoři článků: