Senioři

Setkání seniorů 10.11.2021

10.11.2021 - 09:00

Dne 10. listopadu 2021 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 11. srpna 2021

Několik plánovaných setkání seniorů kvůli koronaviru odpadlo, a tak jsme se sešli 11. srpna 2021 až po roce. Přes odchod několika našich blízkých na věčnost jsme se sešli v pěkném počtu. Po modlitbě jsme spolu nejprve chvilku volně konverzovali a diskutovali (bohužel též o politice). Přečetli jsme si text o jedné z ctností stáří, o vyrovnanosti, a pak jsme se vrhli na další činnost, kterou připravila Eva – výtvarné zdobení (pomocí razítek i malbou) ubrusů a taštiček. Všem se to moc líbilo a čas přitom velmi ubíhal, takže nezbylo už ani pár minut na obvyklé cvičení. 

Setkání seniorů 11.8.2021

11.08.2021 - 09:00

Na faře v Ostrovačicích 11. srpna 2021 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 10.2.2021

10.02.2021 - 09:00

ZRUŠENO

Dne 10. února 2021 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 11.11.2020

11.11.2020 - 09:00

ZRUŠENO.

Ve středu 11. listopadu 2020 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 12. února 2020

12. února 2020 se na faře konalo setkání seniorů. Program byl pestrý. Den po Památce Panny Marie Lurdské jsme se pomodlili za všechny nemocné. Hovořili jsme o moravských a slezských svatých a blahoslavených. Zdobili jsme svíčky. Mluvili jsme o všem možném a občas něco zakousli či zapili, a načerpali radost do dalších dní.

Setkání seniorů 19.8.2020

19.08.2020 - 09:00

Ve středu 19. srpna 2020 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 20.5.2020

20.05.2020 - 09:00

AKCE JE ZRUŠENA
Ve středu 20. května 2020 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů únor 2020

12.02.2020 - 09:00

Ve středu 12. února 2020 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů listopad 2019

Dne 13. listopadu 2019 se konalo další setkání seniorů – přesněji řečeno seniorek (u mužů stále nemáme úspěch) – našich farností. V den památky sv. Anežky České (a navíc přesně 30 let po jejím svatořečení) jsme nemohli tuto drahou patronku našeho národa vynechat – mluvili jsme o ní i o některých dalších českých svatých. Eva připravila pro seniory nějaké luštěnky a kvízy, týkající se sv. Anežky. Navíc jsme vzpomínali na své pouti do Říma a mluvili o všelijakých dalších tématech.

Setkání seniorů 13. listopadu 2019

13.11.2019 - 09:00

Ve středu 13. listopadu 2019 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 14. srpna 2019

Dne 14. srpna 2019 se opět konalo setkání seniorů na naší faře. Začali jsme ho modlitbou a vzpomínkou na naše drahé, živé i zemřelé.

Chvilku jsme pak mluvili o některých českých svatých, zvláště o sv. Anežce České, při příležitosti blížícího se 30. výročí jejího svatořečení. Prohlédli jsme si pak pár fotografií z akcí farnosti, např. z farní pouti do Nové Říše, Kostelního Vydří, Slavonic a okolí.

Setkání seniorů 15.5.2019

Na setkání seniorů jsme kromě obvyklého programu (modlitba, mluvení o všem možném, pohoštění) hovořili chvilku o některých českých světcích a rovněž vyráběli růžence. I když se některým seniorům hned po vyrobení jejich výrobky hned rozpadly, přesto to stálo za to, kromě kopce zábavy to jistě byla i oslava Panny Marie v jejím měsíci máji.

Setkání seniorů 14.8.2019

14.08.2019 - 09:00

Na faře 14. srpna 2019 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 15.5.2019

15.05.2019 - 09:00

Dne 15. května 2019 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci.

Stránky

Subscribe to RSS - Senioři