Senioři

Setkání seniorů 8.5.2024

08.05.2024 - 09:00

V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci.

Setkání seniorů dne 7.2.2024

Dne 7. února 2024 se konalo další setkání našich seniorů na faře v Ostrovačicích.

Setkání seniorů 7.2.2024

07.02.2024 - 09:00

Ve středu 7. února 2024 v 9 hodin se na faře se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 8.11.2023

8.11.2023 se konalo na faře v Ostrovačicích setkání seniorů. Kromě modlitby, přátelského setkání a popovídání, malého pohoštění jsme si prohlíželi fotografie ze svateb našich seniorů před mnoha lety a vzpomínali na ty hezké chvíle. Rovněž jsme zdobili svíčky k vánočnímu použití.

Setkání seniorů 8.11.2023

08.11.2023 - 09:00

Ve středu 8. listopadu 2023 v 9 hodin začíná na naší faře v Ostrovačicích další setkání seniorů. Všichni jsou srdečně zváni!

Senioři 15.8.2023

Jelikož se setkání seniorů konalo v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, tak jsme se během setkání ve svých modlitbách a myšlenkách, ba dokonce i v hracích aktivitách, jako např. sestavování obrazů slavných malířů z rozstříhaných kousků, vztahovali k tomuto hlubokému tématu naší víry.

Setkání seniorů 15.8.2023

15.08.2023 - 09:00

Na faře v 9 hodin (výjimečně v úterý o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie) se bude konat obvyklé setkání, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 8.2.2022

08.02.2023 - 09:00

Ve středu 8. února 2023 v 9 hodin se na faře se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 9.11.2022

09.11.2022 - 09:00

Ve středu 9. listopadu 2022 v 9 hodin začíná na naší faře v Ostrovačicích další setkání seniorů. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů srpen 2022

Tentokrát se setkání seniorů konalo přímo v den veliké slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. K tomuto dni se váže starobylý zvyk žehnání bylin a květů – jako symbol toho, že Panna Maria je tím nejkrásnějším květem celého stvoření. Během našeho setkání jsme měli na stole krásnou kytici, která nám toto tajemství připomínala.

Setkání seniorů 15.8.2022

15.08.2022 - 09:00

Na faře v Ostrovačicích 15. srpna 2022 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, plné poučení i povzbuzení. Pozor! Byl změněn termín setkání, původně mělo být 10. srpna.

Setkání seniorů 11.5.2022

11.05.2022 - 09:00

Dne 11. května 2022 v 9 hodin se na faře v Ostrovačicích setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 10.11.2021

10.11.2021 - 09:00

Dne 10. listopadu 2021 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 11. srpna 2021

Několik plánovaných setkání seniorů kvůli koronaviru odpadlo, a tak jsme se sešli 11. srpna 2021 až po roce. Přes odchod několika našich blízkých na věčnost jsme se sešli v pěkném počtu. Po modlitbě jsme spolu nejprve chvilku volně konverzovali a diskutovali (bohužel též o politice). Přečetli jsme si text o jedné z ctností stáří, o vyrovnanosti, a pak jsme se vrhli na další činnost, kterou připravila Eva – výtvarné zdobení (pomocí razítek i malbou) ubrusů a taštiček. Všem se to moc líbilo a čas přitom velmi ubíhal, takže nezbylo už ani pár minut na obvyklé cvičení. 

Setkání seniorů 11.8.2021

11.08.2021 - 09:00

Na faře v Ostrovačicích 11. srpna 2021 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Stránky

Subscribe to RSS - Senioři