Senioři

Setkání seniorů 14. srpna 2019

Dne 14. srpna 2019 se opět konalo setkání seniorů na naší faře. Začali jsme ho modlitbou a vzpomínkou na naše drahé, živé i zemřelé.

Chvilku jsme pak mluvili o některých českých svatých, zvláště o sv. Anežce České, při příležitosti blížícího se 30. výročí jejího svatořečení. Prohlédli jsme si pak pár fotografií z akcí farnosti, např. z farní pouti do Nové Říše, Kostelního Vydří, Slavonic a okolí.

Setkání seniorů 15.5.2019

Na setkání seniorů jsme kromě obvyklého programu (modlitba, mluvení o všem možném, pohoštění) hovořili chvilku o některých českých světcích a rovněž vyráběli růžence. I když se některým seniorům hned po vyrobení jejich výrobky hned rozpadly, přesto to stálo za to, kromě kopce zábavy to jistě byla i oslava Panny Marie v jejím měsíci máji.

Setkání seniorů 14.8.2019

14.08.2019 - 09:00

Na faře 14. srpna 2019 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 15.5.2019

15.05.2019 - 09:00

Dne 15. května 2019 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci.

Setkání seniorů 20.2.2019

20.02.2019 - 09:00

Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů listopad 2018

Dne 14. listopadu 2018 se konalo setkání seniorů z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. Chvíli jsme hovořili o listopadových svátcích Všech svatých a Všech věrných zemřelých, o vzniku těchto svátků a jejich proměně v dějinách. Promítli jsme si i pár obrázků souvisejících s těmito svátky.

Setkání seniorů 14.11.2018

14.11.2018 - 09:00
Na faře v Ostrovačicích 14. listopadu 2018 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 15.8.2018

Dne 15. srpna 2018 se konalo setkání seniorů. Jelikož se konalo v den velikého mariánského svátku Nanebevzetí, hovořili jsme nejprve o tajemství tohoto svátku – o události nanebevzetí Panny Marie i o jejím slavení v církvi. Rovněž jsme si promítli ikony a obrazy, které se k tomuto tajemství věnují.

Setkání seniorů 15.8.2018

15.08.2018 - 09:00

Na faře v Ostrovačicích 15. srpna 2018 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 16.5.2018

16.05.2018 - 09:00

Na faře v Ostrovačicích 16. května 2018 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání seniorů 7.2.2018

07.02.2018 - 09:00

Na faře v Ostrovačicích 7. února 2018 v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení.

Setkání

Asi před měsícem jsem jela tramvají z hlavního nádraží do Starého Lískovce. Posadila jsem se a všimla si staré paní, která seděla naproti přes uličku. Poté přistoupil manželský pár. Nejdřív jsem si jej nevšimla, ale potom jsem uviděla, že je žena těhotná. Zvedla jsem se a pustila ji sednout. Znovu jsem se podívala na starou paní, která se na mě dívala vlídným pohledem a usmála se. Po celou cestu jsme se obě na sebe usmívaly a já přemýšlela, kde a jak asi bydlí, a chtěla se jí na to zeptat.

Setkání seniorů listopad 2017

15.11.2017 - 09:00

Ve středu 15. listopadu 2017 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 16.8.2017

16.08.2017 - 09:00

Dne 16. srpna 2017 v 9 hodin na faře v Ostrovačicích se bude konat obvyklé setkání seniorů, plné poučení i povzbuzení. Všichni jsou srdečně zváni!

Setkání seniorů 17.5.2017

Květnové setkání seniorů se konalo 17. května 2017, jako vždy na faře v Ostrovačicích. Po modlitbě jsme se věnovali chvíli fatimským zjevením Panny Marie, jejichž sté výročí si připomínáme. Promítli jsme si pár fotek ze svěcení kostela v Sazovicích (jehož vnitřní výzdobu udělal náš Vladimír Kokolia) a z biřmování, které proběhlo v naší farnosti před pár dny.

Stránky

Subscribe to RSS - Senioři