Naši poutníci ve Svaté Zemi

Ve dnech 20. – 27. března 2012 bylo několik poutníků z naší farnosti ve Svaté Zemi.

Přesněji řečeno, bylo jich víc než několik, okolo patnácti – většina z nich se nachází na fotografii z Brna před odjezdem autobusu. Dohromady s farníky dalších okolních farností vytvořili obrovskou skupinu, která se po Izraeli přepravovala ve dvou autobusech („zelení“ a „žlutí“), občas spolu, občas (většinou) rozděleně.

Poutníci navštívili hlavní svatá místa, pomodlili se za sebe, za své nejbližší i za svou farnost a vrátili se zpět velmi posíleni a povzbuzeni. První plody pouti mnozí z nich zakoušeli již při bohoslužbě na Květnou neděli – vždyť právě navštívili spoustu míst, o kterých se četlo v pašijích, a tak si mohli vše mnohem lépe představit.