Svatá Země

Setkání po pouti do Svaté Země

Zážitky při pouti do Svaté Země v březnu byly tak silné, že se poutníci touží znovu a znovu setkat. Po setkáních v Oslavanech se dne 6. října 2012 konalo takové setkání i na faře v Ostrovačicích.

Seděli jsme nejprve venku v altánku, - počasí nám totiž přálo, vzpomínali jsme na to krásné, hodnotili. Shodli jsme se mj. na tom, že bychom moc rádi jeli někdy do Svaté Země znovu.
Pak jsme se přesunuli dovnitř na faru, kde jsme si promítli fotky z pouti.

Pouť do Svaté země 20. – 27. 3. 2012

Většina čtenářů Oříku asi ví, že v letošní  předvelikonoční postní době se skupina 18 farníků z našich tří obcí, včetně otce Ludvíka Bradáče, zúčastnila poutního zájezdu do Svaté země. Prvotní podnět k jeho uskutečnění vzešel od otce Petra Hoška, faráře z Oslavan, kterému touto cestou posílám za tuto iniciativu ještě jednou své velké poděkování. Pak už se každý musel rozhodnout a přihlásit se u cestovní kanceláře sám. Nakonec nás z farností rosického děkanátu nebylo málo! Zaplnili jsme třetinu letadla společnost EL AL a po Svaté zemi jsme se pohybovali dvěma velkými autobusy!

Setkání izraelských poutníků

06.10.2012 - 15:00

Milí přátelé z Izraele, čas rychle běží a je tomu téměř půl roku od pouti do Svaté země. Zdá se to být dost dlouhá doba, ale určitě některé Vaše vzpomínky jsou ještě živé. Vracíte se v myšlenkách na místa, kudy chodil Pán Ježíš, na místa, kde se Vás samotných Bůh dotknul. A vzpomínáte na ty, kteří tento čas sdíleli s Vámi.

Rok biřmování a Seslání Ducha svatého

Blíží se slavnost Seslání Ducha sv., na kterou se jako každý rok chceme připravit modlitební novénou. O slavnosti Seslání Ducha sv. pak bude obnova svátosti biřmování, kterou jsme přijali – poslední před pár roky ve Veverských Knínicích, mnozí už hodně hodně dávno.

Svátky našeho křtu

O Velikonocích si připomínáme svůj křest a děkujeme za tento obrovský dar Boží. Letos jsme měli tu radost, že během Velikonoční vigilie ve Veverských Knínicích byl křest i udělován. Eva Kokoliová, která se více než rok na svátost křtu připravovala, se „znovu narodila“ a vstoupila touto svátostí do Božího království.

Velikonoční přání 2012

Milí farníci, přátelé!

O Vánocích zpíváme: „Půjdem spolu do Betléma…“. O Velikonocích bychom mohli klidně zpívat: „Půjdem spolu do Jeruzaléma…“. Nezpíváme, protože to, co křesťana v Jeruzalémě čeká, není „jednoduchá“ radostná událost narození dítěte, ale „komplikovaná“ radost velikonoční: radost z Ježíšova Zmrtvýchvstání, kterému předchází jeho utrpení a smrt.

Naši poutníci ve Svaté Zemi

Ve dnech 20. – 27. března 2012 bylo několik poutníků z naší farnosti ve Svaté Zemi.

Přesněji řečeno, bylo jich víc než několik, okolo patnácti – většina z nich se nachází na fotografii z Brna před odjezdem autobusu. Dohromady s farníky dalších okolních farností vytvořili obrovskou skupinu, která se po Izraeli přepravovala ve dvou autobusech („zelení“ a „žlutí“), občas spolu, občas (většinou) rozděleně.

Cesta do Svaté Země

V polovině října tohoto roku pořádala olomoucká arcidiecéze pouť do Svaté země. Zúčastnili jsme se jí společně ještě asi se čtyřmi sty poutníky, rozdělenými do osmi skupin. Byla to pouť, při které jsme putovali po místech, spojených s dějinami spásy.

První naše cesta vedla do Galileje, kde začalo a rozvíjelo se hlásání radostné zvěsti Ježíše Krista. Z města Tiberia, kde jsme byli ubytováni po dvě noci, jsme navštívili Nazaret, pohoří Karmel, Vrch blahoslavenství a horu Tábor. Taky jsme se plavili lodí po Genezaretském jezeře a zastavili se u řeky Jordánu.

Subscribe to RSS - Svatá Země