Z redakční kuchyně Oříku

V průběhu posledního zasedání redakční rady Oříku oznámila Mgr. Zdeňka Nejezchlebová, že svoji činnost v redakční radě ukončuje.

Aby zůstal zachovaný paritní poměr „z každé obce dva členové“, byla za Veverské Knínice do redakční rady následně přijata Ing. Pavlína Kadlčková, kterou čtenáři Oříku mohou znát podle jejích některých dosavadních příspěvků (např. o pouti do Svaté země, o pěší pouti na Velehrad, o návštěvě západních Čech, aj). Věříme, že svoji novou službu čtenářům bude dělat odpovědně! 

Autoři článků: