Pouť děkanství na Velehrad

Hlavním cílem letošní pouti našeho děkanství byl Velehrad, kde jsme uctili hlavní patrony Moravy v roce 1150. výročí jejich příchodu k nám. Pouť se konala 8. května 2013. Naším vedoucím byl tentokrát jáhen Vladimír Večeřa, jelikož náš farář byl v té době na pouti v Lurdech a na jiných posvátných místech západní Evropy.

Na pouť jsme jeli objednaným autobusem. Odjezd byl v tradičním pořadí: v 6:30 z Říčan, 6:40 z Ostrovačic, 6:50 z Veverských Knínic. V 9:00 se konala mše sv. v bazilice (stále obestavěné lešením a připravující se na největší oslavy tohoto roku), přičemž hlavním celebrantem byl náš děkan P. Tomáš Mikula. Po mši sv. následovala prohlídka baziliky. Tím skončil společný program celého děkanství.

My jsme pak zůstali nějakou dobu na Velehradě, navštívili různá pěkná místa, včetně obchodů, taky hřiště pro děti a Archeoskanzen. A pak jsme se přesunuli do Uherského Hradiště, kde se někteří procházeli po krásném městě, zatímco jiní se koupali v Akvaparku.

Děkanská pouť se vydařila a už se těšíme na další!