Tříkrálová sbírka 2014

O prvním víkendu příštího roku 4. 1. a 5. 1. 2014 proběhne v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Skupinky malých koledníků navštíví tradičně všechny domácnosti s prosbou o finanční výpomoc. Tato charitativní akce je tradičním poselstvím dobré vůle a pozitivního přístupu, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.

Tříkrálová sbírka je připravována celostátně Charitou ČR. Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice při ní organizačně spadají pod Oblastní charitu Rajhrad, stejně jako všechny obce rosického a modřického děkanátu.

V loňském roce přispěli dobrovolní dárci z tohoto územního celku na pomoc lidem v nouzi rekordní částkou 2 684 185 Kč.

Tyto peníze byly využity na projekty sociálních a zdravotních služeb:

-       Příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy (Nutridrinky) pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a dále na odlehčovací služby v rámci provozu hospice (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu)

-       Příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství poskytovaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné

-       Finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa v Rajhradě

-       Příspěvek na obnovu autoparku Charitní ošetřovatelské služby Rajhrad z důvodu zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu služby

-       Projekt Anti Childe Labour - realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které vyhledává indické děti zneužívané k práci a zajišťuje pro ně komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční základní předškolní vzdělávání. Středisko pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné umístění do klasických školních zařízení. Příspěvek je určen na pořízení filtrovacího zařízení na úpravu vody, nákup školních pomůcek, potravin a sportovního oblečení pro děti.

Z krizového fondu Tříkrálové sbírky byly poskytnuty prostředky na přímou pomoc lidem zasaženým povodněmi v Čechách v červnu 2013 a ničivou bouří na Filipínách v listopadu 2013.

Více o podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije:

  • Na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu.
  • Z prostředků TS bude pořízeno vybavení nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě v roce 2014. * Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na pomoc lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.

Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

V neděli 5. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 zhlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777. 

Podle podkladů dodaných koordinátorkou TS OCH Rajhrad Ing. Hanou Bělehradovou připravil Jiří Koch

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Autoři článků: