Zlatá svatba v Říčanech

Záhy po skončení farních oslav spojených s říčanským kostelem proběhla mezi tamními farníky jiná, soukromější oslava. 26. října 2013 oslavili 50 let společného života manželé Stanislav a Marie Polanští. Touto cestou se přidáváme ke gratulantům a do dalších let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti, zasloužené pohody a Božího požehnání!

O Slávkovi Polanském se ví, jak se v minulých létech, i v současnosti, ochotně a rád zapojoval do všech pracovních aktivit souvisejících s údržbou a opravami kostela, při budování farního centra v Ostrovačicích apod. Srdečné díky!