Tábor 2014

Čtvrtý ročník „prázdnin na faře“ byl zahájen v neděli, 20.7.2014 požehnáním otce Ludvíka před druhou hodinou. Děti se ubytovaly ve stanech, ty menší na faře – a mohlo se začít.

Křesťanský tábor byl zahájen hymnou loňského roku 2013 „Učedníci“.

Ve zdraví a jen s menšími zraněními děti přežily všech sedm dní v radosti, hrách a sdílení. Hodně se sportovalo, cvičilo a chodilo na pěší výlety. Největší zážitek měly děti z pěšího výletu k Helenčině studánce, kde je sloužena každoročně mše.

Modlitba před jídlem, večerní modlitba spojená vzájemným sdílením proseb a díků dětí, možnost zajít do kostela nebo na mši do přírody - některé z dětí toto dosud nikde nepoznaly. Pro některé to bylo jako nadzvednout pokličku a dostat se do intimity křesťanských rodin, funkčního křesťanského společenství, kde všechny otázky mohou být zodpovězeny a nikdo se nemusí bát odmítnutí či posměchu.

Děkuji hlavním aktérům celé akce za to, jak dobrou práci odvedli – jmenovitě hlavní vedoucí Irča, Učidik Zuzka Metodik, Čmrnky-Brnky Muzikus a kreativní ilustrátor Markéta, Mamka-Mňamka Šéfkuchařka Stáňa, Mirča Bolíto Zdravotnice, Eva Kuchařka Pantomimus a Zůza Kronikářka-Blogerka.

Děkujeme také velmi praktikantům za jejich nasazení a vytrvalost - Michalce-Rajské Mamince, Kristýnce za vnášení ducha klidu do svého týmu, "Šymonovi" za obětavou pomoc družstvům a silácké výkony, Dominikovi alias Brunovi za skvělé moderování módní přehlídky a starost o děti, Marku Přibylovi za každodenní proměnění fary v koncertní sál (při hraní nám Stáňa četla z Bible a ten soulad byl NEZAPOMENUTELNÝ), čtení před spaním a nasazení při hře, Lidunce za vypravěčské schopnosti a trpělivost s dětmi.

Zprávičky z tábora a jednotlivých dnů, i intimnější sdílení proseb a díků dětí naleznete zde (a kdybyste si chtěli zavzpomínat na předchozí rok, tak čtěte zde). Pokud máte k dispozici fotografie z tábora (nebo se na další fotografie chcete podívat), obraťte se na Kristýnku.

Autoři článků: