Stručně o letošním výletě na Šmelcovnu

Netradičně, už o poslední srpnové sobotě, jsme se vydali letos šestým rokem na společný výšlap do údolí Bílého potoka. Sraz účastníků byl jako obvykle před kaplí na Javůrku, cílem byla kaple Panny Marie Bolestné ve Šmelcovně.

Na Javůrku jsme se společně pomodlili a otec Ludvík všem na cestu požehnal. Deště předcházejících dnů ustaly a jakoby zázrakem na nás po celou dobu dokonce svítilo sluníčko.

Před kaplí na Šmelcovně proběhla bohoslužba slova, při níž jsme modlitbami i zpěvem společně prosili Pannu Marii za hříšníky, za které se podle otce Ludvíka musíme pokorně považovat my sami, a za mír ve světě, především v oblasti východní Ukrajiny. Bylo pěkné, že někteří z přítomných vyslovili veřejně svá individuální poděkování či prosby k Panu Ježíši i k Panně Marii.

Po skončení této duchovní části si všichni mohli pochutnat na sladkém pohoštění, které otec Ludvík přichystal jako poděkování za přání ke svým blížícím se narozeninám. Ty hlavní gratulace přišly pak až o týden později po nedělních bohoslužbách přímo v kostelích doma. Už zde na Šmelcovně však tento moment vyvolal vřelou a slavnostní atmosféru.

Před zpáteční cestou jsme se preventivně posilnili v „zahradní osvěžovně“ pana Čadíka. Jako vždy, všechno chutnalo výborně. 

Autoři článků: