Bystrcká Archa oslavila dvacáté výročí

Jeden kněz, tři nedělní mše svaté a plný kostel věřících. Takový byl obrázek Bystrce na začátku devadesátých let minulého století. Psal se rok 1994 a po dlouhých jednáních souvisejících s restitučními nároky byl získán pozemek na výstavbu duchovního centra. Ještě v témže roce se je podařilo díky obětavosti farníků vybudovat. Dostalo se mu pojmenování Archa.

Bude mít zdánlivě nenápadná bílá stavba reálnou šanci vnuknout duchovní impulz obyvatelům panelového sídliště?

Píše se 22. listopad 2014. Bystrčtí farníci se po několika týdnech pečlivých příprav shromáždili, aby vzdali Pánu díky za všechny dary, které i prostřednictvím Archy v uplynulých letech přijali. Za 20 let je těch důvodů opravdu celá řada. S vědomím, že ne všechny plody tohoto bohulibého díla přitom musí být lidskými smysly postřehnutelné, zahájili věřící celodenní slavnost děkovnou mší svatou, kterou celebroval brněnský děkan Václav Slouk. Při bohoslužbě, která díky příznivému počasí probíhala pod širým nebem, poděkoval všem, kteří duchovní život Archy v uplynulých letech rozvíjeli. Zároveň povzbudil přítomné věřící, aby ve svém úsilí o evangelizaci neustávali.

Ekumenický rozměr tohoto díla na závěr mše sv. ocenil zástupce evangelické církve metodistické, která Archu rovněž již bezmála 16 let využívá ke svým každotýdenním shromážděním.

Pestře koncipovaný program, který pamatoval na všechny věkové skupiny, dával příchozím celou řadu možností k přátelským rozhovorům a navázání nových přátelství, bez ohledu na náboženské vyznání.

V čase poledním se samozřejmě kromě jiného jedlo a pilo. Každý si vybral dle libosti, a to i díky šikovným farnicím, které napekly a vyrobily velké množství dobrot…

Děti se s vydatným přispěním bystrckých skautů dosyta vydováděly na šestici soutěžních stanovišť inspirovaných zvěří z Noemovy Archy. Za splnění dovednostních úkolů sbíraly originální nálepky, které si poté vyměnily za pěknou odměnu. Dospělí, pana faráře nevyjímaje, využili příhodného počasí a s živým zájmem se zapojili do oblíbené hry kubb.

Na odpoledne plné zábavy navázalo pásmo Hraje/zpívá celá (farní) rodina, při kterém se představila asi třicítka hudebně nadaných farníků. Libé zvuky hudebních nástrojů se střídaly s procítěným zpěvem a sv. Cecílie, patronka hudby, jistě z nebes výše prominula občasná klopýtnutí zejména mladších interpretů.

Celodenní program pokračoval duchovním podvečerem v Arše. Asi desítka farníků se ochotně zapojila do části, kde každý z nich několika slůvky přiblížil svoje oblíbené biblické místo.

Adorací před svatostánkem, kdy mezi chvály a díky byly zahrnuty také konkrétní úmysly farníků, to celé vyvrcholilo. Bohu díky za tak vydařenou slavnost!

Pavel Šoba, ŘK farnost sv. Janů, Brno-Bystrc

PS: Velké poděkování náleží kromě mnoha dobrodinců také ostrovačickému panu faráři, který na oslavu 20 let Archy ochotně zapůjčil lavice i stoly…

Autoři článků: