Postní obnova 2017

Dne 4. března 2017, na samém počátku svatopostní doby, se konala v naší farnosti postní duchovní obnova. Pozvání přijal P. Mgr. ing. Miroslav Bareš, který k nám hovořil ve dvou dopoledních přednáškách na faře a pak ještě během polední mše sv.

Hovořil o postní době jakožto přípravě na velikonoce a především na obnovu křestního slibu o Velikonoční vigilii. Znovu jsme mohli rozjímat o nejdůležitějších pravdách naší víry, o původní svatosti Adama a Evy, o hříchu a jeho zničujícím působení a o vykoupení skrze smrt našeho Pána Ježíše Krista na kříži. Bohu díky za tyto chvíle, kéž vydají užitek během této požehnané doby!