Postní doba

Postní doba 2024

Pro letošní postní dobu opět připravilo Katechetické centrum Biskupství brněnského program pro děti, který rádi v našich kostelích využíváme a snažíme se dětem alespoň konec bohoslužby trochu osvěžit. Letos je hlavní téma „Připravit půdu rozsévači“. Podle známého podobenství o rozsévači se snažíme obdělat půdu našeho srdce a připravit ji na Velikonoce. 

Postní duchovní obnova 2024

V sobotu 2. března 2024 se v našich farnostech konala postní duchovní obnova. Měla název „Svoboda a odvaha být církví“ a vedl ji P. Michael Martínek, SDB (salezián). 

Ve dvou přednáškách (první na faře v Domašově a druhá na faře v Ostrovačicích) a v kázání mše sv. (ve Veverských Knínicích) hovořil o naší křesťanské svobodě, která vyžaduje odvahu. Tuto svobodu máme žít v tomto světě i uvnitř společenství církve. 

Postní duchovní obnova 2024

02.03.2024 - 13:00

V sobotu 2. 3. odpoledne se bude konat postní duchovní obnova pro farnosti Ostrovačice, Veverské Knínice i Domašov. Název obnovy je "Svoboda a odvaha být církví". 

Postní doba 2023 pro děti

Letošní postní program pro děti nesl název „Ježíš dává vodu života“. Studna s vodou života nám všem připomínala Boží lásku a podporu, kterou můžeme u Ježíše načerpat. Různé úkoly během postní doby plnily nejen děti, ale každý z nás. Po mši sv. děti plnily prázdný džbán – to je symbolem naší ochoty dát se Ježíši k dispozici pro jeho záměry, aby i v nás mohl vytrysknout „pramen vody tryskající do života věčného“.

Postní duchovní obnova 2023 v našich farnostech

V sobotu 11. března se pro naše farníky uskutečnila postní duchovní rekolekce s tématem „Duchovní rozlišování ve světle modlitby“. Oproti předchozím rokům se vyznačovala novým formátem, a to hned ve dvou směrech. 

Suchá, žíznivá, bezvodá země

Zapomněla jsem na květináč stojící v koutě parapetu okna, už ani nevím, kdy jsem onu nebohou kytku zalévala naposled. Jak je to možné, že jsem si té spouště všimla až teď? Žalostný pohled na suchý žlutý pahýl s pár oschlými lístky nevěstil, že by se dalo očekávat vzkříšení, i kdybych se to snažila konvicí jakkoli odčinit. Leda tak tu moji pěstitelskou hanbu vyhodit do kompostu. Naposledy jsem prolila vyschlou půdu vodou, to jen aby se neřeklo, že o ni nebojuji. Veškerá voda protekla, zemina nezachytila vůbec nic. 

Postní obnova 2023

11. března 2023 se konala u nás jako každý rok postní duchovní obnova, kterou tentokrát vedla sestra Klára Maliňáková, SDJ. 

Postní duchovní obnova 2023

11.03.2023 - 13:00

V sobotu 11. března 2023 se bude konat postní duchovní obnova pro naše farnosti OŘÍKu i pro farnost Domašov. Přijde za námi sestra Klára Maliňáková, SDJ, a bude hovořit o tématu modlitby a duchovního rozlišování. Duchovní obnova se skládá ze tří prvků:

Postní duchovní obnova v r. 2022

V sobotu 12. března proběhla na faře v Ostrovačicích duchovní obnova vedená panem Ing. Jiřím Zajícem, významnou osobností naší Církve, skautům známým pod přezdívkou Edy.

Můj příspěvek pro váš farní časopis OŘIK je z pozice hosta této vaší úžasné farní události, jsem za tuto možnost velice vděčná, bylo mi s Vámi velmi příjemně.

Postní duchovní obnova 2022

12.03.2022 - 14:00

V sobotu 12. března 2022 ve 14 hodin na faře v Ostrovačicích začne obvyklá postní duchovní obnova, kterou tentokrát povede Edy Jiří Zajíc, katolický pedagog, publicista, skaut, aktivní laik. Tématem obnovy je „Synodalita. Hledání cest k dialogu“. Všichni jsou srdečně zváni!

Krátká modlitbička pro dnešní čas

Prosíme tě, Pane, na našich cestách o Šimony a Veroniky, abychom si nemysleli, že na všechno stačíme sami. Prosíme tě o tvé světlo, abychom v temnotách našich dnů neklopýtali. Prosíme tě o doprovod tvé matky, abychom v samotě a opuštěnosti nemalomyslněli. Prosíme tě, Pane, o velikonoční radost, abychom se nestali středem sami sobě, ale abychom těm, se kterými se setkáme, byli schopni zazpívat pravdivé a radostné Aleluja.

Ze sebraných  modliteb  pro seniory „Minutěnky“ Miroslava Krejčíře, 2004 připravila Marie Ševčáková

Trochu jiná postní duchovní obnova

Troufám si tvrdit, že na postní dobu roku 2020 hned tak nezapomeneme. Pandemie způsobená virem COVID a nouzová opatření, která panují nejen v České republice, se dotýkají nás všech. Snad každý člověk prožívá v této době „své“ radosti i strasti, někteří větší či menší strach. Mladší generace, která nezažila dobu komunismu, prožívá úžas nad prázdnými regály v supermarketech a vyzbrojena dnešní technikou okamžitě fotí a rozesílá svým rodičům a kamarádům.

Postní duchovní obnova v r. 2020

Postní duchovní obnova v roce 2020 se konala 7. března. Název obnovy a hlavní téma bylo: "Nestěžuj si!". Přijel k nám z Brna známý jáhen a kadeřník Jan Špilar, který hovořil o tomto tématu, tedy o tom, jak nás ovlivňuje náš sklon nálepkovat a posuzovat každého člověka i situaci, a jak vyzrát nad stěžováním si. 

Jako v předchozích letech jsme měli dvě přednášky na faře a pak jako vyvrcholení mši sv. v kostele.

Postní duchovní obnova 2020

07.03.2020 - 09:00

V sobotu 7. 3. 2020 se bude u nás v Ostrovačicích konat postní duchovní obnova. Název obnovy je: "Nestěžuj si!". Kazatelem bude jáhen a kadeřník Jan Špilar, který bude hovořit o tématech:

Postní program pro děti 2019

V roce 2019 v kostelech v Říčanech a ve Veverských Knínicích nás v době postní provázeli Boží přátelé - Panna Maria, apoštol Jan, Josef z Arimatie a Nikodém, lotr po pravici, Marie Magdaléna a Šimon z Kyrény. Každou postní neděli jsme o jednom z nich krátce rozjímali a pak všichni účastníci bohoslužby (nejen děti) dostali kartičku s příslušným obrázkem, textem a předsevzetím. Také díky tomuto programu jsme se snažili připravit na největší církevní svátky.

Stránky

Subscribe to RSS - Postní doba